Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego O RÓŻĘ KAROLINY

data dodania: 2012-06-04

data zakończenia: 2012-09-10

adres: Biblioteka Publiczna; Ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki\

tel: 77-4101487 lub 77-410

Regulamin IV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego
O RÓŻĘ KAROLINY
§ 1
Organizator konkursu:
Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców ŚL2
§ 2
Cel konkursu:
Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej
§ 3
Patronat:
Konkurs odbywa się pod patronatem Wojewody Opolskiego, Pana Ryszarda Wilczyńskiego, Starostwa Powiatowego Namysłów, Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz Namysłowskiego Ośrodka Kultury.
§ 4
Uczestnicy konkursu:
Dzieci i młodzież (do lat 18) oraz osoby dorosłe (powyżej 18-tego roku życia).
§ 5
Zasady konkursu:
Nadsyłać należy 3 niepublikowane utwory, bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami). Teksty, w czterech egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone godłem autora, a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, email) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem. „Przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora. Utwory nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane.
Termin nadsyłania prac: do 10 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Biblioteka Publiczna; Ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki\" - tu podać należy także grupę wiekową.
Nagrody: Autorzy najlepszych tekstów z grupy „dorośli* uhonorowani zostaną nagrodami za l, II i III miejsce. Dla dzieci i młodzieży przewidziano interesujące nagrody książkowe.
Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 25 października w Bibliotece Publicznej w Namysłowie. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody - w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).

Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77-4101487 lub 77-4100566.

Organizatorzy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji