Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego (wyniki)

data dodania: 2012-06-11

data zakończenia: 2012-08-31

strona www: www.sapik.pl

mail: k.mazur@sapik.pl

tel: 0 94 712-83-02

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„ MALOWANIE SŁOWEM „

im. Mieczysława Czychowskiego

XVII edycja – 2012 r.
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku - organizator XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego " Malowanie Słowem" im. M. Czychowskiego informuje, że jury konkursu w składzie: Wojciech Kudyba, Przemysław Dakowicz oraz Krystyna Mazur - sekretarz konkursu i przedstawiciel organizatora, po analizie 2010 utworów poetyckich przysłanych przez 402 autorów przyznało:

Nagrodę główną – Dominice Kaszubie ze Zbychowa

Nominacje do Nagrody Głównej - Dorocie Ryst z Warszawy i Dariuszowi Adamowskiemu z Białegostoku

Nagrodę Burmistrza Miasta Szczecinek – Edycie Wysockiej z Miastka

Nagrodę Starosty Powiatu Szczecineckiego – Pawłowi Podlipniakowi z Radomia

Nagrodę "POETA REGIONU W ROKU 2012/ 2013 " - Mirosławowi Szałacie z Człuchowa

Nominacje do Nagrody Poeta Regionu otrzymali: Małgorzata Góralska ze Szczecinka i Zdzisław Drzewiecki z Białego Boru

Nagrodę za wiersz o Szczecinku – Bogdan Nowicki z Świętochłowic

Wyróżnienia za wiersz o Szczecinku – Barbara Filipowska ze Szczecinka, Tatiana Rogowska ze Szczecinka i Jadwiga Żonko z Jelenia.---


XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego
ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul.Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w trzech czytelnych egzemplarzach.
2. Jury, powołane przez organizatora będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były pulikowane w
wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w innych konkursach.
3. Tematyka dowolna.
4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.08.2012 r. ( liczy się data stempla pocztowego).
5. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek konkurs poetycki.
6. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach
pokonkursowych i reklamie konkursu.
7. Nagrody:
* Nagroda Główna – 1.500 zł;
* Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek – Jerzego Hardie – Douglasa: 1000 zł.
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego – Krzysztofa Lisa: 1000 zł.
* Poeta Regionu – 500 zł. Nagroda Posła na Sejm RP - Wiesława Suchowiejko
* Wiersz o Szczecinku – 500 zł. Nagroda Radnego Semiku Województwa Zachodniopomorskiego – Adama Wyszomirskiego.
* 3 nominacje do Nagrody Głównej: po 500 zł.
* 2 nominacje do nagrody Poeta Regionu – po 100 zł.

Nominacje i nagrody zostaną ogłoszone w dniu Gali Finałowej – 11 listopada 2012 r.
8.Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nieodebrana, nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 30 września 2012 r. powiadomieni oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
10. W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 0 94 712-83-02,
strona internetowa: www.sapik.pl
link: kultura, konkursy
http://www.sapik.pl/web/?id=22,28&doc=416,
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu:
Krystyna Mazur tel. 094 7128302; e-mail: k.mazur@sapik.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji