Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVI Ogólnopolski i XXX Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2012”

data dodania: 2012-06-19

data zakończenia: 2012-06-30

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22

strona www: www.sckbest.pl

mail: renae@tlen.pl lub sckbest@gmail.com

Młodzieży do piór!

„Lipa” to ogólnopolski przegląd dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej. Pierwsza impreza odbyła się w 1983 r., a więc w tym roku zgromadzi młodych adeptów pióra już po raz 30. Nazwa przywodzi na myśl słynne drzewo inspirujące do pisania ojca poezji polskiej – Jana z Czarnolasu. Przegląd od początku organizuje... Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej, co jest ewenementem nie tylko na skalę ogólnopolską, gdyż spółdzielnie mieszkaniowe nie zwykły wspierać imprez literackich.

– Zależy mi bardzo na tym, żeby w przeglądzie wzięli udział młodzi adepci pióra piszący po polsku – z kraju i zagranicy, np. z Zaolzia, Litwy czy Ukrainy. Wobec postępującej wulgaryzacji piękny język polski jest narzędziem, które w najwspanialszy sposób podtrzymuje narodowego ducha. Dlatego bardzo proszę, aby młodzi ludzie posługiwali się nim także w tekstach literackich, aby je pisali i nadesłali na „Lipę”. W Polsce jest mnóstwo młodzieży, która świetnie pisze – twierdzi Jan Picheta – jeden z jurorów „Lipy”.

Teksty na XVI Ogólnopolski i XXX Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2012” pod patronatem prezydenta Bielska-Białej można nadsyłać do końca czerwca. Warunkiem udziału w „Lipie” jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej organizatora imprezy – Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” SM „Złote Łany” w Bielsku-Białej – www.sckbest.pl .
Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Tematyka, gatunek i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczono do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki może sięgać do sześciu stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).
Prace wraz z kartami uczestnika należy nadsyłać pod adresem klubu „Best” (43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22) z dopiskiem „Lipa 2012”.
Jury (Tomasz Jastrun – przewodniczący, Jan Picheta, Juliusz Wątroba, Irena Edelman – sekretarz) uhonoruje drukiem w „lipowej” antologii aż stu laureatów! Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów 19 października br. Dla laureatów wystąpi wówczas w klubie „Best” zespół Czesława Mozila!

Szczegółowych informacji udziela organizator Irena Edelman pod numerem 33-499-08-13 lub 33 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Pytania można również kierować pod adresem mailowym: renae@tlen.pl lub sckbest@gmail.com z dopiskiem „Lipa”. Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.sckbest.pl .
W „Lipie” wielokrotnie nagradzani byli bardzo znani dziś ludzie, np. dziennikarz, prozaik Grzegorz Markowski z Bielska-Białej, który prowadzi Szkło Kontaktowe w TVN,
inny bielszczanin dramatopisarz, reporter, prozaik Artur Pałyga, laureatka bardzo prestiżowych nagród – im. Kościelskich oraz Stanisława Lema, autorka książek poetyckich i powieści Jolanta Stefko z Lipowej, aktorka Starego Teatru w Krakowie (jedna z głównych ról w filmie „Anioł w Krakowie”), oświęcimianka Ewa Kaim, aktorka teatralna i filmowa – artystka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz scen warszawskich Edyta Duda, krakowski artysta plastyk Wojciech Książek, historyk sztuki i autor wystaw w Nowym Jorku, a także autor i wydawca książek o sztuce, bielszczanin Maurycy Kulak, niezwykły prozaik warszawski, filolog, z pochodzenia bielszczanin Gracjan Pająk, jego brat, stały współpracownik „Przekroju”, dr filologii słowiańskiej Patrycjusz Pająk, kierowniczka zespołu tańca nowoczesnego w Uniwersytecie Harvarda, dr historii sztuki, także bielszczanka Anna Piotrowska, artysta plastyk i fotografik, laureat wielu nagród międzynarodowych, czechowiczanin Sławomir Rumiak, najmłodszy polski profesor (sic!), kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, poeta, wadowiczanin Janusz Bujnicki.
A zatem: – Młodzieży, do piór!!!

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji