Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

data dodania: 2012-06-25

data zakończenia: 2012-10-31

adres: Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych Ul. Palisadowa 79/19 Z dopiskiem „Konkurs poetycki”

mail: grom1@autograf. pl

tel: 502-553-472

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy - ogłaszają III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha i Starosty Powiatu Wałbrzyskiego
Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Wałbrzycha
- Starostwo Powiatowe
Cel konkursu
- Promocja miasta Wałbrzycha i Regionu Wałbrzyskiego
- Wspieranie nowatorskich technik poetyckich
- Konfrontacji twórczości poetyckiej
- Dbałość o kulturę języka

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, jak przed debiutem tak i po debiucie bez ograniczenia wiekowego i jest w pewnej mierze kontynuacją ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „O Lampkę Górniczą”.
2. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach.
4. Utwory wcześniej nie mogą być publikowane i nagradzane.
5. Dokonania wpłaty 20 zł za uczestnictwo w konkursie na konto:
PKO BP SA Odział 1 Wałbrzych – 89 1020 5095 0000 5302 0148 9004 i przesłanie dowodu wpłaty wraz z godłem w kopercie.
6. Pod jednym godłem uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Do wierszy winna być załączona koperta zawierająca: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, email, krótka notka biograficzna.
8. Prace konkursowe należy nadesłać wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisie do 31 października 2012 roku na adres:
Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddział Wałbrzych
Ul. Palisadowa 79/19
Z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
9. Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem, lub też nie spełniające pkt. 3, 4, 5 nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

NAGRODY

11. Kategoria open:
I miejsce – 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 450 zł
3 wyróżnienia po 200 zł
12. Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Wałbrzycha za zestaw lub wiersz związany z tematyką Wałbrzycha.
13. Nagroda specjalna Starosty Powiatu Wałbrzyskiego za zestaw lub wiersz związany z Powiatem Wałbrzyskim.
14. Nagroda Prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za wiersz związany z Regionem Wałbrzyskim.
15. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
16. Łączna pula nagród 2.400 zł nie może ulec zmianie, chyba, że Jury postanowi inaczej.
17. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną wydane w biuletynie informacyjnym i zaprezentowane na łamach prasy.
18. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 2012 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
19. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o dokładnym miejscu i dacie wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje:
Roman Gileta
Email: grom1@autograf. pl
Tel. kom. 502-553-472

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji