Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

data dodania: 2012-07-20

data zakończenia: 2012-08-24

organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

adres: Książnica Płocka, 09 – 402 Płock, ul. T. Kościuszki 6

strona www: www.bibl.plock.pl i broniewski.2012.pl

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Organizator: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Cele konkursu: pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,konfrontowanie twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Zasady: uczestnikiem może być poeta, który w terminie do 24 sierpnia 2012 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz
nienagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w pięciu egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres: Książnica Płocka, 09 – 402 Płock, ul. T. Kościuszki 6.
Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).

Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka.
Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przysłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek *Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego „O Liść Dębu”*.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji oraz do rozpowszechniania utworów online i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń w tym w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej - bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody: prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z krytyków literackich poetów i przedstawicieli organizatora.

W nawiązaniu do ogłoszenia roku 2012 Rokiem Władysława Broniewskiego w Płocku z okazji 50. rocznicy śmierci i 115. rocznicy urodzin tego wielkiego płocczanina, poety przyznana zostanie Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz lub zestaw wierszy inspirowany twórczością Władysława Broniewskiego.

Jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać innego podziału nagród.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 listopada 2012 r.

Zapraszamy na strony Książnicy Płockiej
www.bibl.plock.pl i broniewski.2012.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji