Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich KAFEL 2012

data dodania: 2012-07-25

data zakończenia: 2012-08-24

adres: Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki z dopiskiem „KAFEL 2012”

strona www: www.festiwalhimilsbacha.pl

mail: msulewska@mdkmm.pl

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim
ogłasza
Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich
KAFEL 2012

Już po raz czwarty w Mińsku Mazowieckim oraz na polskiej mapie festiwalowej będziemy celebrować wielkie święto filmu - Festiwal Jana Himilsbacha (9 września 2012 r.). Impreza poświęcona jest wspomnieniom o życiu Jana Himilsbacha, aktora, pisarza i scenarzysty oraz legendzie polskiego kina, artyście, który wywodzi się z Mińska Mazowieckiego.

Z Festiwalem nierozerwalnie związany jest KAFEL - Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich. Jego celem jest popularyzowanie amatorskiej twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości prezentacji dorobku literackiego. KAFEL promuje inwencję twórczą i pomysłowość, polot i wyszukane słownictwo, ciekawe podejście do tematów codzienności.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby utalentowane literacko, które ukończyły 18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworu o dowolnej tematyce, w dowolnej formie, w dowolnym gatunku literackim, który dotąd nie był publikowany, ani nagradzany w żadnym konkursie. W przypadku prozy wielkość konkursowej pracy nie może przekraczać 4000 znaków, a w przypadku poezji – dopuszczone są maksymalnie 3 utwory. Jeden autor może nadesłać prace tylko w jednej kategorii. Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron. Powinien zawierać jedynie godło (pseudonim) autora. W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do utworu metryczkę z danymi autora i godłem (tym samym, co na wydruku/maszynopisie). Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora będą dyskwalifikowane. Metryczka i regulamin konkursu do pobrania na stronie www.festiwalhimilsbacha.pl (w zakładce KAFEL).

Termin składania prac upływa 24 sierpnia 2012 r.

Można je złożyć osobiście w sekretariacie MDK bądź przesłać pocztą na adres:
Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki
z dopiskiem „KAFEL 2012”. Prace opatrzone godłem można również przesłać e-mailem na adres: msulewska@mdkmm.pl, jednak w przypadku drogi e-mailowej koperta opatrzona godłem, zawierająca metryczkę, musi być dostarczona do MDK osobiście lub tradycyjną pocztą.

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji lub umieszczenia na stronie internetowej MDK lub miasta.

Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu jest ostateczna.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas IV Festiwalu Jana Himilsbacha, który odbędzie się 9 września 2012 r. w Mińsku Mazowieckim.

Nagrody:
I Nagroda – 500 PLN
II Nagroda – 300 PLN
III Nagroda – 200 PLN

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji