Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J.I. Kraszewskiego

data dodania: 2012-08-29

data zakończenia: 2012-09-15

organizator: Bialskie Centrum Kultury „Piast” Klub Literacki „Maksyma” Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w Romanowie

adres: Bialskie Centrum Kultury Klub Kultury „Piast” ul. Spółdzielcza 4 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem: „Konkurs J. I. Kraszewskiego”

tel: 83 341 64 59

Bialskie Centrum Kultury „Piast”
Klub Literacki „Maksyma”
Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w Romanowie

zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J.I. Kraszewskiego

1. Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.
2. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych).
3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.
4. Przyznane zostaną następujące nagrody:
 I, II, III w obu kategoriach
 nagrody specjalne:

• za tematykę podlaską,
• za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego,
• nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego

5. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.
6. Prace konkursowe nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
7. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Na konkurs należy nadesłać: zestaw 3 do 5 wierszy w trzech egzemplarzach, lub prace prozatorskie do 20 stron w trzech egzemplarzach.
9. Do każdej pracy opatrzonej godłem (pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną kopertę z tymże godłem na zewnątrz, w której powinny znaleźć się dane o autorze (imię i nazwisko, telefon, dokładny adres, adres poczty mailowej, przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich).
10. Każdy konkursowy zestaw powinien posiadać również wersję elektroniczną zgłaszanych prac, dołączoną na płycie CD, zapisaną w formacie dokumentu Microsoft Word.
11. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 16 września 2012 r. na adres:

Bialskie Centrum Kultury
Klub Kultury „Piast”
ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem: „Konkurs J. I. Kraszewskiego”

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2012 r. podczas finału XXVIII Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach mailowo lub telefonicznie.
13. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie!
14. Nagrody przyznane laureatom nie będą wysyłane pocztą.
15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 83 341 64 59.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji