Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “NA SKRZYDŁACH POEZJI” –Nowe Inspiracje

data dodania: 2012-09-11

data zakończenia: 2012-10-15

adres: Dorota Radziewicz - koordynator projektu, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź

strona www: www.bok.lodz.pl

mail: zubardzka@bok.lodz.pl

tel: 42 651 67 47

VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO “NA SKRZYDŁACH POEZJI” –Nowe Inspiracje.

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży.
Przebiega w trzech grupach wiekowych:
- od 9-12 lat,
- od 13-15 lat,
- od 16-18 lat,
4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
- dowolny utwór poetycki,
- haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn.5-7-5 sylab w wersie.)

5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2012 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.
7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
Werdykt jury jest niepodważalny.

8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

9. Konkursowi towarzyszy:

- wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż” Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” i w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty
- wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty
- zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury
- prezentacja multimedialna tekstów
- spotkanie z jurorami i omówienie

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów
i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.
11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14. Informacje:

Dorota Radziewicz - koordynator projektu, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl .

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji