Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV edycja konkurs literackiego - Klucz do świata magii (wyniki)

data dodania: 2012-10-08

data zakończenia: 2012-12-17

adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin

mail: piniacolada@wp.pl

Wyniki IV edycji konkursu literackiego Klucz do świata magii
Protokół z posiedzenia jury konkursu literackiego Klucz do świata magii (IV edycja, organizowanym przez ZSP im. Marii Karłowskiej w Żninie)
Jury w składzie:
Agnieszka Mielcarzewicz - przewodnicząca,
Beata Borowiak - Jaźwińska,
Marek Góralski
na posiedzeniu dnia 18 grudnia 2012 roku postanowiło:
I miejsce
Gabriela Gregorius, uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie Zdroju, godło: Gabson, za opowiadanie Sekstans Dwóch Słońc
nagroda: pamiątkowa statuetka, tablet i książka;
II miejsce
Julia Wasielewska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie, godło Crristinne, za opowiadanie Dziewczynka z walizką
nagrody: statuetka, iPad i książka;
III miejsce
Alan Momot, uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Zamościu, godło: M.M. za opowiadanie Srebrny łowca
nagroda: statuetka i książka
Wyróżnienia
Paweł Kubczak, uczeń Technikum Mechanicznego przy ZSP im. Marii Karłowskiej w Żninie, godło Włóczykij, za opowiadanie Lira, nagroda: pendrive
Mateusz Głąb, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, godło : Matheus, za opowiadanie Demony przeszłości , nagroda: książka
Alicja Kurek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie, godło: Scarlett, za opowiadanie Wszystkie rzeczy, nagroda: książka
Nagrody w konkursie ufundowali: Starostwo Powiatowe w Żninie, Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, p. Agnieszka Mielcarzewicz i p. Marek Góralski.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w V edycji konkursu za rok.
Agnieszka Mielcarzewicz---


Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Marii Karłowskiej w Żninie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu literackiego Klucz do świata magii.
Bajki, legendy, historie nie z tej ziemi... Któż ich nie lubi? W tym roku, po raz kolejny, masz okazję zaprosić czytelników do krainy pełnej niezwykłych stworzeń. Uruchom wyobraźnię i zabierz miłośników literatury do innego wymiaru.
Walka dobra ze złem wciąż trwa a siły ciemności przenikają najskrytsze zakamarki ludzkiej duszy. Spraw by Twoi bohaterowie pomogli przywrócić naruszoną równowagę.
Zasady uczestnictwa:
• Forma prac konkursowych: opowiadanie.
• Hasła przewodnie konkursu: walka dobra ze złem, zaginiony artefakt, klątwa.
• Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
• Prace powinny być starannie napisane na komputerze, złożone w 2 egzemplarzach i przesłane na adres piniacolada@wp.pl.
• Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno opowiadanie podpisane pseudonimem (godłem), z podanym typem szkoły.
• Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, z kartą uczestnika, wypełnioną wg załączonego wzoru.
• Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin lub składać tam osobiście (w sekretariacie szkoły) w terminie do dnia 17 grudnia 2012r (decyduje data stempla pocztowego).
• Prace będą oceniane, przez jury powołane przez organizatora.
• Laureatom konkursu przyznane będą nagrody i wyróżnienia. O rodzaju, ilości nagród i wyróżnień zdecyduje organizator konkursu. Od jego postanowienia nie będzie odwołania.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 grudnia 20012r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu miejscu wręczenia nagród elektronicznie lub za pośrednictwem szkoły macierzystej.
• Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikowania, bez zgody autorów, nagrodzonych utworów, w całości lub ich fragmentów.
• Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatora (współorganizatora), wg załączonego wzoru (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub jednego z rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich). Dane osobowe uczestników, pozyskane dla celów konkursu, nie będą udostępniane osobom trzecim. Ich udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
opiekun konkursu Agnieszka Mielcarzewicz
Karta uczestnika konkursu:
Karta uczestnika konkursu - pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. Nazwisko …………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr …..; miejscowość …………………………………… kod pocztowy:. ……………. poczta …………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : ……………..
Nr telefonu: ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ………………………..


Karta uczestnika konkursu:
Karta uczestnika konkursu - pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. Nazwisko …………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr ….. ; miejscowość …………………………………… kod pocztowy:. ……………. poczta …………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : ……………..
Nr telefonu: ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji