Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX otwarty konkurs literacki pod hasłem \"KRAJOBRAZY SŁOWA\"

data dodania: 2012-10-12

data zakończenia: 2012-12-31

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle

strona www: www.mbpkk.pl

mail: promocja@mbpkk.pl, promocja2@mbpkk.pl

tel: 77 482-37-80, 482-32-

fax: 77 482-37-80 w.29

Ruszyła kolejna już edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego „Krajobrazy słowa”, organizowanego nieprzerwanie od dwudziestu już lat przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.
Przedmiotem konkursu tradycyjnie jest poezja i proza o dowolnej tematyce.

W tym roku z okazji jubileuszowej XX edycji – mamy specjalną nagrodę dla debiutantów z naszego miasta – możliwość wydania własnego tomiku z poezją lub prozą.
W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Na prace czekamy do końca bieżącego roku. Rozstrzygnięcie konkursu w lutym, natomiast impreza finałowa połączona z wręczeniem nagród w kwietniu 2013r.
Szczegóły w regulaminie oraz na stronie www.mbpkk.pl


R E G U L A M I N
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
oraz Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu ogłaszają
XX otwarty konkurs literacki
pod hasłem \"KRAJOBRAZY SŁOWA\"


I. Przedmiotem konkursu jest:
­ poezja o dowolnej tematyce
­ proza o dowolnej tematyce

II. Z okazji jubileuszowej XX edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Krajobrazy Słowa przewiduje się możliwość utworzenia nagrody specjalnej – wydania pokonkursowego tomiku dla debiutanta z Kędzierzyna-Koźla (do 30 lat). O przyznaniu nagrody zadecyduje jury. Zastrzegamy możliwość nie przyznawania nagrody w przypadku niewystarczającego poziomu nadesłanych tekstów.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia
2. Prosimy o przesłanie prac nigdzie nie publikowanych, ani nie nagradzanych na innych konkursach o następującej objętości:
­ zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
­ proza do 15 stron wydruku komputerowego format A4,
­ w przypadku młodych debiutantów z Kędzierzyna-Koźla – zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z piętnastu do dwudziestu tekstów lub tekst prozatorski o objętości do 20 stron.
3. Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3 w terminie do 31 grudnia 2012 roku.
4. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem, nawet w przypadku gdy wysyła prace w obu kategoriach.
5. Prosimy w miarę możliwości o dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres krajobrazyslowa@mbpkk.pl

IV. Nagrody
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2013 roku.
3. Wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu 2013 roku.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.
6. Nagroda specjalna – wydany tomik będzie obejmować do 20 stron wierszy lub prozy niepublikowanej wcześniej w innych wydawnictwach.
7. Organizatorzy nie przesyłają nagród pieniężnych, przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

V. Postanowienia ogólne
1. Nie będą podlegać ocenie jury prace laureatów nagród głównych z poprzednich lat (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla )
2. Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć finalistów konkursu, a także do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów.
4. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.
5. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2012 r.

Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. fax 77 482-37-80 w.29
tel. 77 482-37-80, 482-32-25
e-mail: promocja@mbpkk.pl, promocja2@mbpkk.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji