Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji Danielewskiej

data dodania: 2012-10-15

data zakończenia: 2012-11-06

adres: Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej w Poznaniu Os. Lecha 123/16, 61-299 Poznań

strona www: www.poezja-danielewska.org.pl

Szanowna Pani,
w imieniu organizatorów, Fundacji Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej
w Poznaniu,"Naszego Klubu" i Centrum Artystycznego ISKRA, zapraszam do
wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Łucji
Danielewskiej.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej fundacji
www.poezja-danielewska.org.pl

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Łucji Danielewskiej: „Słowo jak chleb”
Temat VII edycji: „Udany dzień”

1. Prosimy o nadsyłanie niepublikowanego i nienagradzanego utworu (jeden wiersz) w siedmiu
egzemplarzach. Wiersz winien być opatrzony godłem.
2. W oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem kopercie, uczestnik zobowiązany jest
dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) wraz
z podpisanymi dwoma oświadczeniami: 1) że jest to wiersz własny, niepublikowany i nienagrodzony
oraz 2) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
obowiązującym formatem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach
wynikających z regulaminu tego Konkursu) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wiersza na Konkurs,
nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania mojego wiersza w publikacjach
oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.
Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie,
jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie powyższą
klauzulę.
3. Zgłoszenie tekstu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Przesyłki niespełniające warunków nie będą uwzględniane.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego
wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.
6. Wiersz należy przesyłać wyłącznie pocztą, na adres współorganizatora konkursu:
Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej w Poznaniu
Os. Lecha 123/16, 61-299 Poznań
7. Ostateczny termin nadsyłanie tekstów upływa 06 listopada 2012 r. Decyduje data stempla
pocztowego.
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 grudnia 2012 r., w kawiarni – restauracji „NASZ
KLUB” w Poznaniu, ul. Woźna 10.
9. Laureaci zostaną powiadomieni imiennie. Zaproszeni na finał przyjeżdżają na własny koszt. Laureat
spoza Poznania ma zapewniony nocleg w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem; dla osób
wyróżnionych istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokojach gościnnych oferowanych przez
„Nasz Klub” w promocyjnej cenie 100 zł/osobę.
10. Nagrody należy odebrać osobiście. Nieodebrane przechodzą do puli nagród kolejnej edycji
Konkursu.
11. Pula nagród:
Autor najlepszego wiersza otrzyma rzeźbę – statuetkę autorstwa poznańskiego artysty rzeźbiarza
prof. Józefa Petruka, ufundowaną przez autora, Pana Adama Nowaka oraz dra Jana Majewskiego;
nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł ufundowaną przez Pana Jana Janusza Tycnera; Laur
Wierzbaka z ufundowany przez Pana Ryszarda Daneckiego – nestora poetów poznańskich.
Laureatowi spoza Poznania zapewniamy nocleg w pokoju 2 os. ze śniadaniem w pokojach
gościnnych Naszego Klubu – nagroda ufundowana przez właściciela „Naszego Klubu” – Adama
Nowaka;
Przyznane również zostaną wyróżnienia dla trzech autorów nadesłanych prac: Nagroda Klubu
Artystycznego PoemaCafe w postaci wieczoru z pełną oprawą promocyjną ufundowana przez
właścicielki Panie Teresę i Agatę Wawrzyniak; Nagroda Specjalna Apteki pod Złotym Lwem
ufundowana przez właściciela dra Jana Majewskiego; nagrody książkowe ufundowane przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu; Nagrody książkowe
autorstwa Łucji Danielewskiej ufundowane przez Rodzinę Poetki. Organizatorzy przewidują również
organizację wieczoru poetyckiego, podczas którego Laureat i osoby wyróżnione będą miały okazję
do prezentacji swej twórczości.
12. Wiersze ocenia Jury powołane przez organizatorów.
13. Organizatorzy przewidują druk tomiku pokonkursowego oraz okazjonalne wykorzystanie tekstów
bez honorarium dla autorów.
14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji