Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs EROTYK czyli dozwolone od lat 18

data dodania: 2012-10-30

data zakończenia: 2012-12-31

mail: redakcja@poema.pl

Organizator:

www.poema.pl

Warunki konkursu:

1. Konkurs rozpocznie się 15 października 2012 i potrwa do północy 31 grudnia 2012.

2. Jeden wiersz inspirowany tematem konkursu należy przesłać na adres: redakcja@poema.pl w podanym terminie.

3. Wiersz nie może być wcześniej publikowany na papierze, ani nagradzany w innych konkursach.

4. Nadesłaną pracę należy opatrzyć godłem. Dodatkowo należy w treści maila podać dane osobowe (Imię, Nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail).

W nadesłanym zgłoszeniu prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez serwis internetowy Poema, dla potrzeb uczestnictwa w konkursie \"Erotyk czyli dozwolona od lat 18\" - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Poema.pl dla potrzeb rozsyłki nagród, za udział w konkursie \"Erotyk czyli dozwolone od lat 18\" - organizowanym przez serwis internetowy Poema, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, j.t. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wszystkich nadesłanych prac.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 lutego 2013 roku.

Prace konkursowe oceni Jury w składzie:
Przewodniczący jury
Marcin Orliński – poeta, krytyk literacki, publicysta, tłumacz.
oraz
Magdalena Gałkowska – poetka, laureatka XIV edycji konkursu poetyckiego im. Jacka Bierezina.
Jakub Sajkowski – poeta, tłumacz, dwukrotnie nominowany do głównej nagrody im. J.Bierezina

Przewiduje się przyznanie:
Nagrody głównej – zestawu książek, w tym książka autorstwa przewodniczącego jury konkursu, opatrzona autografem, oraz nagrody 2 i 3 stopnia.
Jury zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową (na podany adres, nie zaś na adres, z którego zostaną wysłane wiersze) o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

Pozdrawiam
Małgorzata Zakrzewska
red. nacz. Poema.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji