Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Wojewódzki Konkurs Poetycki „O złoty karton III LO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska pod hasłem: „Zapomniane przez słońce” (wyniki)

data dodania: 2012-11-30

data zakończenia: 2013-01-31

adres: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław, z dopiskiem: „konkurs poetycki”

mail: jpaluch@lo3.wroc.pl

22 marca b.r. o g. 13.00 w LO Nr III we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród.
Jury w składzie:
Jacek Bierut
Tomasz Majeran
Przemysław Witkowski
Ela Kołodziejczyk
Justyna Paluch
oceniło prace 33 uczniów nadesłane z obszaru Województwa Dolnośląskiego i postanowiło przyznać następujące nagrody:
I MIEJSCA nie przyznano
II MIEJSCE ex aequo:
– Ewa Janiszewska – LO Nr III – Wrocław
– Paweł Bień – LO Nr I – Jelenia Góra

III MIEJSCE ex aequo:

– Kacper Rygałło – LO Nr XVII – Wrocław (za wiersz „*** Między szkłem a szkłem”)
– Agnieszka Wrona – LO Nr III – Wrocław (za wiersz „*** mówisz mi o dorosłości”)
– Alicja Michniewicz – LO Nr III – Wrocław (za wiersz „Rysowanie skrzynek otwartych i zamkniętych”)

Nagroda Specjalna za wiersz o Wrocławiu:
Justyna Szumańska – ZSP – Kamieniec Ząbkowicki

Wyróżnienie za wiersz o Wrocławiu – Klaudia Ciepłucha – LO Nr V – Wrocław

Wyróżnienia:

Katarzyna Patryniak – LO Nr III– Wrocław
Aneta Parzoń – LO Nr II – Dzierżoniów
Marta Sawko – LO Nr III – Wrocław
Oskar Trzciński – Zespół Szkół Elektronicznych – Bolesławiec
Daniel Kazuczyk – LO Nr II – Jelenia Góra
Anna Parysek – LO Nr XV – Wrocław

Wyróżnienia w kategorii sztuki rymotwórczej:

Patrycja Gołębowska – Zespół Szkół Nr I - Trzebnica
Kamil Grzebuła – LO Nr III – Wrocław
Justyna Sieniuć - LO Nr II – Jelenia Góra

Nagrody w konkursie ufundowali: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Wydawnictwo \"Znak\", Wydawnictwo Dolnośląskie, Teatry Wrocławia: Teatr Współczesny, Teatr Capitol, Teatr Polski, Teatr Lalek, Opera Wrocławska, Filharmonia Wrocławska, Kino Helios we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego i Rada Rodziców Przy LO Nr III we Wrocławiu.
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu za rok.
----------------------------------------


Przedłużamy termin nadsyłania prac na III edycję Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „O złoty karton III LO”, ogłoszonego pod hasłem:
„Zapomniane przez słońce”
Konkurs adresowany jest do uczniów dolnośląskich szkół średnich.

Wiersze (1-3 utworów w 3 egz – jeśli forma papierowa) można jeszcze nadsyłać do 31 stycznia 2013 r. na adres: jpaluch@lo3.wroc.pl

lub adres tradycyjny: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław,

z dopiskiem: „konkurs poetycki”

W jury zasiadają: Jacek Bierut, Tomasz Majeran, Przemysław Witkowski, Ela Kołodziejczyk i Justyna Paluch

Przewidziane jest uroczyste rozstrzygnięcie z wręczeniem nagród i dyplomów. Serdecznie zapraszam zainteresowanych do udziału w konkursie.

---

III Wojewódzki Konkurs Poetycki „O złoty karton III LO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska pod hasłem:
„Zapomniane przez słońce”

Założenia regulaminowe:
1. Celem konkursu są:
 przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
 promocja laureatów (poprzez zamieszczenie nagrodzonych utworów w Internecie na stronie konkursu, informacje o nagrodzonych w Gazecie Szkolnej, a także na portalach poetyckich),
 zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką młodzieży,
 integracja młodych poetów
2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. Tematyka utworów powinna nawiązywać do szeroko rozumianego tematu konkursu: „Zapomniane przez słońce”
3. Ilość prac, maksymalnie 3 wiersze.
4. Zostanie przyznana nagroda specjalna za wiersz nawiązujący do tematyki wrocławskiej.
5. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych
utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) e-mailem lub w wersji papierowej (wydruk lub czytelny rękopis). Utwory należy podpisać godłem czyli pseudonimem, natomiast w osobnej kopercie, podpisanej tym samym godłem, umieścić dane: imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon, nazwę szkoły. Jeśli prace będą przesłane mailem, też należy podpisać je godłem, a dane umieścić w osobnym pliku.
6. Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2012 r.
7. Prace można przesyłać mailem na adres organizatora: jpaluch@lo3.wroc.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły: Justyna Paluch, LO Nr III, ul. Składowa 5, 50 -209 Wrocław, z dopiskiem: „konkurs poetycki”.
8. Jury w składzie: Tomasz Majeran, Jacek Bierut, Przemysław Witkowski, Ela Kołodziejczyk i Justyna Paluch, dokona oceny nadesłanych utworów, przyznając laureatom nagrody i wyróżnienia rzeczowe.
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna
prezentacja nagrodzonych utworów odbędą się w LO Nr III we Wrocławiu w marcu 2013 r.
10. Laureaci zostaną powiadomieni listownie lub e-mailem o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.
11. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, ani nie zapewniają noclegów.
12. Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu
kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury.
13. Szczegółowych informacji udziela organizator
(p. Justyna Paluch) e-mail: jpaluch@lo3.wroc.pl
Nauczyciel-bibliotekarz
Justyna Paluch

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji