Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Małopolski Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję\

data dodania: 2013-01-08

data zakończenia: 2013-03-11

II Małopolski Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję\" - Anna Kamieńska

REGULAMIN
I. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie; ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków, tel. 12 634 50 50 www.kcecak.krakow.pl
II. Adresaci Konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa małopolskiego.
III. Nagrody
Cenne nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.
IV. Zasady Konkursu
1. Na Konkurs należy przygotować 2 dowolnie wybrane utwory Anny Kamieńskiej. Uczestnik obowiązkowo prezentuje tylko jeden tekst, a na życzenie Jury również drugi.
2. Prezentacja dwóch utworów nie może przekroczyć łącznie 10 minut.
3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do 11.03.2013 karty zgłoszenia. Wybrany repertuar może jednak ulec zmianie, o czym będzie można poinformować organizatorów w dniu przesłuchań.
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę: interpretacja, sposób pamięciowego opanowania tekstu, ogólna prezencja. Uwaga! Przy ocenie Jury nie będzie brało pod uwagę wszelkiego typu elementów teatralizacji.
5. Prezentacje uczestników Konkursu będą rejestrowane tylko dla potrzeb Jury. Materiały nagrane w trakcie przesłuchań konkursowych nie będą nigdzie wykorzystywane i prezentowane.
6. Przesłuchania odbywać się będą indywidualnie. W trakcie przesłuchania na sali może być obecny opiekun grupy.
7. W Konkursie mogą brać udział Laureaci z poprzednich edycji.
8. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 osób z jednej szkoły.
8. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do prezentacji utworu podczas Finału, którego przebieg będzie rejestrowany. Materiały nagrane w trakcie Finału, będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
V. Harmonogram Konkursu:
Przysyłanie kart zgłoszeniowych do 11.03.2013
karty można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub faxem na adres szkoły
Harmonogram przesłuchań - 15.03.2013
pojawi się na stronie szkoły:
www.kcecak.krakow.pl
Przesłuchania konkursowe - 18.03.2013
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13
Uroczysty Finał Konkursu - 25.03.2013
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13
VI. Pozostałe informacje:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury: Piotr Piecha – aktor, absolwent PWST w Krakowie, od 1987 związany z Teatrem Ludowym w Krakowie
Członkowie:
1. dr Katarzyna Wójtowicz
2. mgr Ewelina Porębska
3. mgr Anna Szwaj
3. Informacje o wynikach Konkursu oraz terminie Finału będą dostępne na stronie internetowej: www.kcecak.krakow.pl Ponadto zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 11.03.2013 na adres:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków
z dopiskiem: Małopolski Konkurs Recytatorski

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji