Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Laur Jabłoni" - wyniki

data dodania: 2013-01-25

data zakończenia: 2013-06-07

„Ogórkowa z koperkiem” na I nagrodę!

Żart? Konkurs kulinarny? Pokaz mistrzów kuchni? Nie, nie i jeszcze raz nie! To zmagania mistrzów pióra.
Takim właśnie „smakowym” pseudonimem opatrzony został zestaw wierszy, który zdobył
I nagrodę w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Jabłoni”. Po rozpakowaniu koperty z godłem okazało się, że autorem jest pani Katarzyna Zając z miejscowości Ozimek na Opolszczyźnie. Poetka publikowała wcześniej w pismach literackich, zdobywała nagrody. Teraz stała się zwyciężczynią konkursu, mającego już dziś, jak podkreśliło Jury, osiągnął status jednego z najważniejszych zmagań poetyckich w Polsce.
Świadczy o tym wysoki poziom nadesłanych utworów, a także liczba wierszy. Na adres organizatora – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu wpłynęło 220 zestawów zawierających 894 utwory poetyckie. Zatem Jury, któremu przewodniczył pan Zbigniew Milewski - poeta, krytyk literacki, obecnie Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, wykonało żmudną pracę. Podczas obrad 27 maja inni członkowie tego szacownego gremium: pan Jarosław Trześniewski-Kwiecień – poeta, prezes Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej oraz pan Andrzej Wołosewicz – krytyk literacki, zastępca redaktora naczelnego „Aspektów Filozoficzno-Prozatorskich”, współtwórca portali poetyckich, wnikliwie dyskutowali nad pretendentami do kolejnych nagród. Zdecydowali, aby II nagrodę przyznać „Księciu Kaspianowi”, czyli panu Krzysztofowi Ogonowskiemu z Warszawy, a III nagrodę - pani Urszuli Kopeć-Zaborniak
z Kowalówki w woj. podkarpackim, która użyła godła „Wiewiórka bez oka”.
Komisja przyznała też trzy wyróżnienia. Otrzymali je: „Amerton”, czyli pani Marzena Jaworska
z Warszawy, pan Stefan Mikołajczak z Lesznowoli k/ Grójca, używający pseudonimu „Achmatowa”, oraz pan Roman Rzucidło z miejscowości Złotogłowice, niedaleko Nysy, który posłużył się godłem „Pościg trwa”.
Nagrodę specjalną za zestaw wierszy o tematyce grójeckiej otrzymał twórca z … Poznania – pan Waldemar Konieczny. On swój zestaw podpisał pseudonimem „4Est”.
Jury postanowiło też wskazać zestawy wierszy, które były brane pod uwagę do nagród
i wyróżnień. Zostały one opatrzone następującymi godłami: „AAA” (z Piotrkowa Trybunalskiego), „Mefisto” (z Wrocławia), „Burak” (z Karpacza) „Cierpki_oxymoron” (z Radomia), „Dziki ryż”
(z Krakowa), „Kaszalot” (z Mińska Mazowieckiego), „Tryb awaryjny” (z Radomia), „Szałwia”
(z Krakowa), „Beethoven” (z Tarnobrzega), „Formacja” (z Konstancina-Jeziorny) oraz „Monada”
(z Zielonej Góry). Widać zatem, że konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Jury oraz organizatorzy gratulują laureatom i zapraszają do kolejnej edycji konkursu.------------------------------------------------


REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
4. Tematyka i forma utworów dowolna, choć organizatorom zależy aby posiadały one akcenty regionalne, związane z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.
5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z takim samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest).
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 2700 złotych (poza nagrodą specjalną).
7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 7 czerwca 2013 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronach Urzędu Gminy i Miasta Grójec, a także Starostwa Powiatowego w Grójcu.
8. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 10 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) do siedziby organizatora lub nadesłać na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 3, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2013”.
9. Pod numerem telefonu 48 6643371 wew. 16 można uzyskać wszelkie informacje związane z konkursem. Osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak. Adres e-mail: czytelnia@bibliotekagrojec. pl
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji