Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych LITERACKI SMS - POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW

data dodania: 2013-01-31

data zakończenia: 2013-03-05

mail: literacki.sms@vp.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

zapraszają do udziału
w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?


Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Śląski i Śląski Kurator Oświaty


Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Regulamin konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą lub zgłaszają się indywidualnie.

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami:

- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, telefon kontaktowy – jeżeli uczestnik zgłasza się indywidualnie,

- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel, telefon kontaktowy – jeśli zgłoszenie wysyła szkoła.

Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać e-mailem na adres: literacki.sms@vp.pl do dn. 5 marca 2013 r. lub dostarczyć osobiście/pocztą na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu
ul. Ks. płk Jana Szymały 3
42-700 Lubliniec

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą meilową lub telefoniczną nastąpi do dnia 15 marca 2013r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 21 marca 2013r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Wyniki oraz wyróżnione teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsot.lubliniec.pl. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego w celach promocyjnych.


Ocenie jury podlegać będą:
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,

- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

http://literacki-sms.blogspot.com/

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji