Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. G. Zielińskiego w Skępem

data dodania: 2013-02-05

data zakończenia: 2013-04-06

adres: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe

Regulamin XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. G. Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.
Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem.
Patronat medialny: „Nowości” Gazeta Pomorza i Kujaw.
Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców
Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.
Uczestnicy nadsyłają w terminie do 6 kwietnia 2013 r. (data stempla pocztowego) zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, Internecie oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
Prace konkursowe należy nadsyłać napisane wyłącznie pismem drukowanego przy pomocy komputerowego edytora tekstu w czterech egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A – 4) na adres Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87 - 630 Skępe. Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu, oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Ogólnopolski Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków). Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów „Dni Skępego”. O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Zapraszamy do udziału w konkursie

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji