Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

22. KONKURS LITERACKI O ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW „ROCZNIKI 90-TE – MARSZBATALION MARSZ!” 2013

data dodania: 2013-02-17

data zakończenia: 2013-04-20

adres: K. I. T. \

22. KONKURS LITERACKI O ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW „ROCZNIKI 90-TE – MARSZBATALION MARSZ!” 2013


IDEA

Mniej więcej co 10 lat w polskiej literaturze krytycy, autorzy i pewnie w jakimś stopniu czytelnicy i kibice próbują się doszukać jakiegoś porządku, sięgając z grubsza po jeden, generacyjny klucz. Ostatnią taką mocną próbą były konkursy u schyłku lat 90-tych ubiegłego stulecia – jeden ogłoszony i rozstrzygnięty z dużym opóźnieniem konkurs poznańskiej redakcji „Pro Arte” pod tytułem „Roczniki 70-te przejmują wartę” oraz nieco później ogłoszony, ale wcześniej rozstrzygnięty konkurs organizowany przez krakowskie środowisko „Ha!Art-u”, uwieńczony festiwalem „Zapowiadających się”. Dodajmy – oba projekty niekoniecznie wskazały tych, którzy wiedli prym w polskiej poezji kolejnych lat.

Nie wierzymy wprawdzie zbytnio w trafność generacyjnego klucza w rozpatrywaniu zjawisk literackich, ale wierzymy, że warto jest stawiać ryzykowne hipotezy i testować ich prawdziwość. Nie wiemy, o czym piszą i jak piszą ludzie urodzeni po roku 90, nie wiemy, czy wchodzą na scenę razem, czy osobno, nie wiemy, czy w ogóle czymś się odróżniają od swoich poprzedników? A może ich w ogóle nie ma i doświadczenie życiowe roczników 90-tych nie znajdzie swojego poetyckiego, literackiego wyrazu?

Ten konkurs jest takim próbnikiem, jaki wysyłamy w przestrzeń niemal kosmiczną. Halo, tu Ziemia! Żyjecie? Jesteście? Piszcie, wysyłajcie, zwyciężajcie!
REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych \"Stowarzyszenie Żywych Poetów\" z Brzegu ogłasza KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2013

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto wypełnia warunki regulaminu.

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
− poezja
− krytyka literacka

3. W kategorii „poezja” warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 3 kopiach oraz legitymowanie się datą urodzenia po 31 grudnia 1989 roku.

4. W kategorii „krytyka literacka” należy nadesłać tekst krytycznoliteracki o objętości maksymalnie 20.000 znaków w 3 kopiach, traktujący o twórczości najmłodszych kohort wiekowych autorów. Preferowane będą szkice dotyczące twórczości osób urodzonych po roku 90. Cenzus wiekowy autora szkicu w tej kategorii nie obowiązuje i prace mogą nadsyłać autorzy w dowolnym wieku.

5. W jury zasiądą poeci i krytycy o uznanej pozycji i dorobku. Skład jury organizator poda do publicznej wiadomości nie mniej niż na miesiąc przed terminem rozstrzygnięcia konkursu.

4. Termin nadsyłania prac upływa dnia 20 kwietnia 2013, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. \"STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW\"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG
z dopiskiem: ZŁOTY SYFON – „ROCZNIKI 90-TE – MARSZBATALION MARSZ!”
Oraz adnotacją określającą, czy nadesłany zestaw ma być rozpatrywany w kategorii „krytyka”, czy też „poezja”.

5. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

9. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

11. Wręczenie nagród, pod postacią \"Złotych Syfonów\" oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie 15. KONFRONTACJI LITERACKICH „SYFON”, które odbędą się w Brzegu w maju 2013 roku.

13. Laureaci A.D. 2013 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2014 oraz do udziału w 16. Konfrontacjach Literackich „Syfon” (o ile te się odbędą).

13. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: pod adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz red._akcja@wp.pl
oraz pod numerami telefonów:

(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli),

693 854 745 lub 691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji