Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Srebrny Liść Chmielu” 2013

data dodania: 2013-02-21

data zakończenia: 2013-09-02

adres: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury ul. Broniewskiego 11 58-371 Boguszów-Gorce

mail: biblioteka.gorce@wp.pl

tel: (74) 8440 454

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o „Srebrny Liść Chmielu” za nami
Za nami już Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Srebrny Liść Chmielu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną-Centrum Kultury
w Boguszowie-Gorcach. Uroczystość odbyła się 16 listopada w bibliotece w Gorcach
(Filia nr 4 MBP-CK).
Tegoroczna edycja konkursu miała wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na frekwencję na widowni ale przede wszystkim ze względu na olbrzymią ilość poetów z całej Polski (oraz z zagranicy) którzy zgłosili swój udział w boguszowskim konkursie. Jurorzy: Marta Fox – poetka, powieściopisarka, eseistka, Marlena Jasińska Denst – filolog, teatrolog oraz Antoni Matuszkiewicz – poeta, dramaturg – aby wyłonić laureatów przeczytali i ocenili aż 717 utworów poetyckich, nadesłanych przez 160 artystów!
W uroczystym podsumowaniu konkursu udział wzięli niemal wszyscy laureaci oraz miłośnicy poezji i dobrej muzyki. Organizatorzy zadbali o nastrojowy klimat imprezy, sugestywną scenografię oraz oprawę artystyczną. Prawdziwy zachwyt publiczności wzbudził występ Mirosławy Żak – aktorki Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Charyzmatyczna artystka zaprezentowała recital poezji śpiewanej, składający się z autorskich utworów,
w który wplecione zostały wiersze tegorocznych laureatów. Po koncercie, w kuluarowych rozmowach zarówno widzowie jak i nagrodzeni poeci nie kryli wzruszenia wywołanego interpretacją poezji w wykonaniu tej utalentowanej aktorki.

Punktem kulminacyjnym Gali Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Srebrny Liść Chmielu była ceremonia wręczenia nagród, której wspólnie z jurorami dokonały: Sekretarz Miasta Irena Dzilińska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej – Jolanta Woźniak.
Wzorem lat ubiegłych laureaci obok nagród pieniężnych otrzymali – srebrne liście chmielu – symbol boguszowskiego konkursu.

W trzech kategoriach konkursowych nagrody zdobyli:
w kategorii „dzieci i młodzież do 15 r. ż.”:
I Miejsce - Iga Skrzypczak (Luboń)
II Miejsce - Magdalena Kujawska z (Bieniów)
III Miejsce - Antonina Chmielewska (Kraków)
Wyróżnienie - Julia Sadowska (Warszawa)
Wyróżnienie - Weronika Tupaj (Karniowice)
Wyróżnienie Marty Fox - Anna Kuśmierek (Wilkowiecko)

w kategorii „przed debiutem”
I Miejsce - Tomasz S. Mielcarek (Londyn)
II Miejsce - Maciej Olejnik (Bydgoszcz)
III Miejsce - Ewa Włodarska (Kraków)
Wyróżnienie - Piotr Zemanek (Bielsko – Biała)
Wyróżnienie - Anna Gęsikowska (Koniecpol)

w kategorii „po debiucie”
I Miejsce - Ewelina Kuśka (Jastrzębie Zdrój)
II Miejsce - Katarzyna Zychla (Żary)
III Miejsce - Zdzisław Drzewiecki (Biały Bór)
Wyróżnienie - Andrzej Ziobrowski (Nowa Huta)
Wyróżnienie - Tadeusz Zawadowski (Zduńska Wola)

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu o Srebrny Liść Chmielu.
Katarzyna Bernaś--------------------------------------------------

Regulamin


Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

Odbiorcy
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno autorzy z Polski jak i zagranicy, twórcy początkujący oraz autorzy z dorobkiem literackim, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.

Cel konkursu
– Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych
– Integracja środowisk literackich
– Konfrontacja twórczości poetyckiej
– Promowanie talentów literackich

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
- kategoria konkursowa „po debiucie” dla autorów posiadających przynajmniej jedną, własną publikację książkową,
- kategoria konkursowa „przed debiutem” dla autorów przed debiutem książkowym (kategoria obejmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r. ż.)
– kategoria „Dzieci i młodzież” (do 15 r. życia).
2. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
4. Uczestnicy nadsyłają zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów poetyckich, w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr kontaktowy, mail, notatkę bibliograficzną) oraz oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 883).”
Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie o treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, podopiecznego (imię i nazwisko) w XIV Ogólnopolskim Konkursie „O Srebrny Liść Chmielu” oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu” - data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce
6. Autorzy na kopercie oraz każdym zestawie powinni dopisać:
konkurs poetycki - kategoria „przed debiutem” lub konkurs poetycki - kategoria „po debiucie” lub konkurs poetycki – kategoria „dzieci i młodzież”
7. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
UWAGA! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Terminy
1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 02.09.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej która odbędzie się 16 listopada 2013 r. o godz.17.00 w bibliotece w dzielnicy Gorce przy ul. Broniewskiego 11.
3. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Natomiast protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Internetowej organizatora bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

Postanowienia ogólne
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Teksty nagrodzone mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet bez zgody autorów i bez wypłaty honorarium. Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
3. Organizator pokrywa koszty noclegu laureatów oraz osób zaproszonych na imprezę finałową natomiast nie zwraca kosztów podróży.
4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizator i jury.


Informacji o konkursie udziela sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce
tel.(74) 8440 454 lub e-mail: biblioteka.gorce@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji