Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA”

data dodania: 2013-02-21

data zakończenia: 2013-03-30

adres: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI Grupa Twórcza „Cumulus” 32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4 / z dopiskiem

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
„O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA”

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Grupa Twórcza „Cumulus”


CELE KONKURSU:
1. Wyzwalanie aktywności twórczej – szczególnie wśród dzieci , młodzieży i promocja tej działalności poza szkołą, gminą i powiatem.
2. Wymiana doświadczeń w zakresie inspiracji twórczej w amatorskich środowiskach literackich.
3. Integracja i partnerstwo w komunikowaniu się dzieci, młodzieży, nauczycieli i dorosłych oraz wspólna, systematyczna wymiana doświadczeń i pomysłów.
4. Poznawanie tradycji i obyczajów regionalnych.
5. Nabywanie umiejętności sprawnego przygotowania materiałów na konkursy.
6. Nauka porozumiewania się i wspólnego promowania tzw. „Małych Ojczyzn”.

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych: I kategoria – wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską II kategoria – wiersze o tematyce dowolnej.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów 1 do 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagrodzonych w innych konkursach, w 4 egzemplarzach maszynopisu. Wiersze należy podpisać godłem. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co utwory godłem oraz numer kategorii tematycznej, zawierającą kartkę z imieniem, nazwiskiem dokładnym adresem autora, ewentualnie numerem telefonu.
4. Każdy z autorów może uczestniczyć w dwóch kategoriach, lecz po jednym zestawie wierszy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu z danej kategorii przez tego samego autora, podpisującego wiersze różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
5. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież do lat 17. Dlatego też uczestnicy konkursu poniżej 17 roku życia winni na dołączonej kopercie ( z godłem i numerem kategorii tematycznej ) napisać również swój wiek. Jury przyjmie oddzielne kryteria oceny wierszy najmłodszych twórców.
6. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 30 marca 2013 r.
7. Zgłoszone na konkurs prace oceni profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.
8. Przewiduje się: w kategorii
I : nagrodę pieniężną - 700,-zł w kategorii II - trzy nagrody pieniężne podstawowe: I nagroda 700,-zł, II nagroda 500,-zł, III nagroda 400,-zł i trzy wyróżnienia po 300,-zł
oraz wyróżnienia promocyjne dla najmłodszych twórców.
9. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „BIESIADY POETYCKIEJ” 18 maja 2013 r., o czym laureaci i zaproszeni goście zostaną powiadomieni. Organizatorzy nie będą wysyłać nagród rzeczowych pocztą.
11. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikowaniem.
12. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
Prace należy nadsyłać na adres:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI Grupa Twórcza „Cumulus”
32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
/ z dopiskiem „Herb Grodu”/

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji