Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

data dodania: 2013-03-06

data zakończenia: 2013-03-19

adres: MIEJSKI DOM KULTURY - - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

strona www: www.mdk.4lomza.pl

tel: 86 216 32 26

Regulamin XI Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki

Organizator: Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Postanowienia regulaminowe:
1. Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do
autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 (dwóch) niepublikowanych drukiem i
nienagradzanych tekstów poetyckich na adres Organizatora.
3. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.
4. Tematyka utworów może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują
wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być 1 tekst dodatkowy w
zestawie).
5. Teksty, w trzech egzemplarzach, muszą być oznaczone godłem (wyrazowym), a w
dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane
dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy, nota biograficzna).
6.Teksty konkursowe należy przesłać do dnia 19 marca 2013 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
MIEJSKI DOM KULTURY -
- DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża.
7. Organizator nie zwraca przesłanych tekstów.
8. Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora.
9. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi.
10. Nagroda Główna wynosi 2000 złotych.
11. Za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta
Łomży.
12. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia 2013 r.
13. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie (pocztą e-mail) o uhonorowaniu
przez jury, gdyż wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody.
14. Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród umieszczone będą na stronie
Organizatora: www.mdk.4lomza.pl
15. Nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.
16. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
17. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak
również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.Informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 86 216 32 26.


Fundator Głównej Nagrody Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki:
Zakłady Spożywcze BONA
Zakład Pracy Chronionej
18-400 Łomża
ul. Fabryczna 9a
tel./fax: 862160171
0
JAN MICHAŁ KULKA
Urodził się 11 września 1937 roku w Katowicach. W pierwszym okresie życia był związany ze Śląskiem i właśnie tam w 1956 roku miał miejsce jego debiut poetycki - wiersz "Jesień i dziewczyna" ukazał się w katowickiej "Trybunie Robotniczej" i "Współczesności".
Od 1958 roku Jan Kulka mieszkał na stałe w Kłodzku. Tutaj ujawniły się jego zdolności organizatorskie - przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kłodzkiej powstaje z Jego inicjatywy Dyskusyjny Klub Literacki. To z kolei staje się zaczątkiem Kłodzkich Wiosen Poetyckich, które szybko stały się wydarzeniami literackimi w kraju. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Kłodzka.
W 1977 roku zamieszkał w Łomży. Tutaj również kontynuuje swoją działalność - przy łomżyńskich instytucjach kulturalnych organizuje szereg imprez literackich, m.in. w 1981 roku spotkanie z Czesławem Miłoszem i dwudniową sesję pod nazwą "Być poetą".
Jan Kulka był autorem licznych tekstów literackich, z których wiele przetłumaczonych zostało na języki obce.
Zmarł 30 grudnia 2000 roku w Łomży.

TWÓRCZOŚĆ: “Projekt zachodu słońca" [Wiersze], Kłodzko 1962; "Niedaleko twierdzy" [Poemat], Kłodzko 1965; "Zmiana bolesna" [Wiersze], Wrocław 1969; "... więc jestem" [Wiersze], Wrocław 1973; "Droga poprzez cień" [Wiersze], Wrocław 1975; "Spłoszyć sen" [Wiersze], Wrocław 1997; "Podwójne salto" [Wiersze], Wrocław 1978; "Krąg otwarty" [Wiersze], Wrocław 1981; "... A ze sług twoich ogień palący" [Poemat], Warszawa 1982; "Kamienie wołać będą" [Poemat], Łomża 1982; "I powraca wiatr..." [Wiersze wybrane], Łomża 1984; "Ucieczka do Czarnolasu" [Poemat], Łomża 1994; "Czemu tego nie zrobili Polacy" [Poemat o Stanisławie Staszicu], Łomża 1986, "Ten" [Wiersze], Warszawa 1987; "Dla ciebie ten widok z okna. Wybór wierszy z lat 1969-1979”, Łomża 1990; Oratorium “Tajemnice wytrwania” [Rzecz o Błogosławionym Honoracie Koźmińskim) Warszawa 1990; "Obcym wstęp wzbroniony" [Opowiadania], Łomża 1991; "Nie ma wyjścia z labiryntu" [Wiersze], Warszawa 1992; "Traktat o szarej godzinie" [Wiersze], Łomża 1994; "Barwy nocy" [Wiersze], Łomża 1996; "Romanse z historią" [Eseje], Warszawa 1997; "Wiersze wybrane" Warszawa 1997; "Odczuwanie duszy świata: glosa o poezji i dramatach Karola Wojtyły”, Łomża 1999; "Łowca złudzeń" [Wiersze], Łomża 1999.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji