Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I OTWARTY KONKURS POETYCKI IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI „Zło dobrem zwyciężaj”

data dodania: 2013-03-06

data zakończenia: 2013-04-30

adres: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola

tel: 85 7124 053

I OTWARTY KONKURS POETYCKI
IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
„Zło dobrem zwyciężaj”

Regulamin konkursu

I. Organizatorzy:
• Burmistrz Suchowoli,
• Parafia p.w. Św. Piotra i Pawła w Suchowoli,
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
• Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli,
• Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

II. Przedmiotem konkursu jest:
• twórczość dotycząca osoby Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,
• poezja ukazująca dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące relacji międzyludzkich,
• integracja środowiska poetyckiego.

III. Zasady uczestnictwa:
• wprowadza się następujące kategorie konkursowe:
-osoby pełnoletnie,
- dzieci i młodzież do lat 18 (na dzień składania prac)
• w konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby niezrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, a przesłane utwory nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane,
• zestaw złożony z 3 wierszy ( w tym jeden dotyczący osoby ks. Jerzego) należy przesłać w 3 egzemplarzach (każdy wiersz na formacie A4),
• zestaw powinien być podpisany pseudonimem (godłem), taki sam powinien być umieszczony na małej kopercie, w której znajdzie się informacja o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz krótka notka biograficzna). Na kopercie proszę także umieścić kategorię konkursową.
• prace konkursowe należy dostarczyć do 30 kwietnia 2013r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola
tel. 85 7124 053

IV. Nagrody:
Kategoria – osoby pełnoletnie:
• I nagroda - wysokości 500 zł,
• II nagroda - wysokości 400 zł,
• III nagroda - wysokości 300 zł,
• trzy wyróżnienia po 100 zł,
• wyróżnienia rzeczowe,
Kategoria – dzieci i młodzież do lat 18
• miejsca I – III nagrody rzeczowe
• wyróżnienia rzeczowe

Przewidywane są także nagrody specjalne m.in. Burmistrza Suchowoli, Ks. Proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
w Suchowoli.

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniu podsumowania konkursu.

V. Postanowienia końcowe:
• uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2013r. w Suchowoli,
• laureaci zostaną zawiadomieni i zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród,
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do prezentacji danych personalnych i zdjęć finalistów konkursu oraz nagrodzonych i wyróżnionych utworów min. w wydawnictwie pokonkursowym,
• zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach,
• organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą jedynie zapewnić nocleg i wyżywienie.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji