Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI PIÓREM PO MAPIE WYOBRAŹNI

data dodania: 2013-03-06

data zakończenia: 2013-03-25

adres: Zespół Szkół Nr 69, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa

strona www: http://www.zs69.x.pl/

mail: lit.sowa69@gmail.com

tel: 691 031 618 (A.Jagieł

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI PIÓREM PO MAPIE WYOBRAŹNI

Organizator: Zespół Szkół Nr 69 w Warszawie

Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Brzozowski –
wydawca i właściciel księgarni „Czuły barbarzyńca”

REGULAMIN

I. CEL KONKURSU:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności w dziedzinie poezji,
- popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów warszawskich szkół podstawowych,
- doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego.

II. REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I uczniowie klas IV - VI SP
II uczniowie gimnazjów
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 1-3 tekstów poetyckich niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach na adres organizatora
3. Teksty należy przesłać w 3 egzemplarzach w formie maszynopisu. Każdą pracę należy oznaczyć godłem autora. Na pracy nie wolno umieszczać żadnych innych danych.
4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
5. Brak spełnienia warunków określonych w regulaminie będzie stanowiło podstawę do dyskwalifikacji pracy.
6. Prace konkursowe, należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły (dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax.), imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, e-mail). Proszę zaznaczyć kategorię wiekową.
7. Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
8. Nagrodzone utwory pojawią się w specjalnym dodatku do gazetki szkolnej \"Sówka\"
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w dwóch kategoriach wiekowych:
I. KATEGORIA: uczniowie klas IV-VI
II. KATEGORIA: uczniowie gimnazjum
10. Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 25 marca 2013 r. na adres : lit.sowa69@gmail.com
lub przesłać na adres szkoły: Zespół Szkół Nr 69, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa
11 . Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć / w ostatecznym terminie/ do dnia 26 kwietnia 2013 r.
na adres: Zespół Szkół Nr 69, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa
12. Fundatorem nagród jest Zespół Szkół Nr 69.
13. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną do dnia 10 maja2013 roku.
13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 18 maja 2013 roku w siedzibie organizatora konkursu, podczas festynu \"Bawmy się razem\".

INNE INFORMACJE:
• Nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w Konkursie otrzymają poświadczenia.
• Liderzy projektu: Aleksandra Jagiełłowicz jagiell82@interia.pl i Renata Tankielun t.renatka@op.pl.
• Wszelkie pytania mogą Państwo kierować pod nr tel. 691 031 618 (A.Jagiełlowicz) lub 692 941 300 (R.Tankielun).

DODATKOWE INFORMACJE I KARTA ZGŁOSZENIOWA NA STRONIE ORGANIZATORA http://www.zs69.x.pl/

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji