Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

data dodania: 2013-04-05

data zakończenia: 2013-07-31

adres: Miejski Dom Kultury w Radomsku 97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5

strona www: www.mdkradomsko.pl

mail: promocja@mdkradomsko.pl

Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza

Organizatorzy:
Miasto Radomsko
Miejski Dom Kultury w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5
tel./fax 44/ 683 28 29, 683 24 86, 683 52 55
e- mail: promocja@mdkradomsko.pl, www.mdkradomsko.pl

I. Cele konkursu:
- umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego
- inspirowanie twórczości poetyckiej
- popularyzacja współczesnej poezji

II. Warunki:
1. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem.
2. Konkurs jest dwuetapowy.
3. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest nadesłanie zestawu 5 wierszy
(w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane. Tematyka utworów jest dowolna.
4. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę, która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail oraz krótką informację o autorze.
5. Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze od 5 do 7 najlepszych zestawów.
6. Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 31 lipca 2013 r. na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko - z dopiskiem „Konkurs poetycki”
7. Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 15 września 2013 zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie.
Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.
8. Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu telefonicznie i drogą e-mail.
9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy, do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.
11. Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki), Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).
12. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecydują organizatorzy.
13. Autorzy zestawów wierszy wybranych przez Jury do drugiego etapu konkursu, zostaną zaproszeni na uroczysty finał
konkursu – ogłoszenie wyników i wybór laureata.
Koszt dojazdu i noclegu pokrywają organizatorzy konkursu.
14. O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani wiadomością e-mail.
Informacja ta ukaże się także na stronie www.mdkradomsko.pl i www.rozewiczopen.pl
15. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji