Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ „Cystersi - kwiat wszystkich zakonników”

data dodania: 2013-04-05

data zakończenia: 2013-06-25

adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, ul. Średnia 18 , 62-100 Wągrowiec

mail: mbp_wagrowiec@interia.pl

tel: 67 26 20 068

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA WIERSZ

„Cystersi - kwiat wszystkich zakonników”

pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca

Cystersi, zwani dawniej „białymi mnichami” – od koloru habitu – powstali w 1097/78 r. w Citeaux (łac. Cistertium). Stąd wzięła się nazwa zakonu. Charyzmatem cystersów była i jest służba Bogu i człowiekowi poprzez modlitwę i pracę – ora et labora, tzn. módl się i pracuj. Podstawowe elementy duchowności i postawy zakonnej cystersów stanowi miłość i pokora oraz wierność ideałom monastycznym.

1.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich, popularyzacja współczesnej poezji polskiej oraz przybliżenie myśli cysterskiej
2.

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół średnich i dorosłych piszących wiersze i kochający poezję. Nadesłane wiersze oceniane będą w dwóch umownych kategoriach wiekowych:
• młodzież (15-19 lat)
• dorośli (powyżej 19 lat)
3.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch wierszy o tematyce związanej z cystersami, niepublikowanych dotąd i napisanych komputerowo


4.

Nadesłane wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie rysunek).
Do zestawu wierszy prosimy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły)

5.

Termin nadsyłania prac upływa 25 czerwca 2013 r.

6.

Wiersze należy dostarczyć na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, ul. Średnia 18 , 62-100 Wągrowiec
tel. 67 26 20 068 lub na e-mail: mbp_wagrowiec@interia.pl

7.
Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora

8.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a wiersze laureatów zostaną opublikowane w ”Katalogu” Biuletynie Informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

9.

Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy w prasie i innych mediach bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.
Zastrzegamy sobie także prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w naszych materiałach promocyjnych

10.

Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy.
Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom

odbędzie się 26 lipca 2013 r.

(o szczegółach poinformujemy nagrodzonych indywidualnie)

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji