Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13



losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych \"O wachlarz Wilhelminy\"

data dodania: 2013-04-11

data zakończenia: 2013-06-30

adres: Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów Ul. Jana Pawła 52 66-100 Sulechów woj. Lubuskie

strona www: http://www.wilhelmina.ubf.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris” zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych \"O wachlarz Wilhelminy\".


Patronką konkursu jest sulechowianka Wilhelmina Herzlieb – muza i wielka miłość J. W. Goethego.

Cele Konkursu:
Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.
Wspieranie i promocja młodych talentów

Zasady Uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych
Kategoria I: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kategoria II: studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 ,półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.
4. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie.
5. Tematyka prac jest dowolna.
6. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2013 roku.
7. Każdy zestaw należy opatrzyć godłem (słowo, pseudonim) i kategorią wiekową, natomiast do prac dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, a zawierającą dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mail.
8. Prace nie powinny być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i nagradzane.
9. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Wysokość i forma nagród zależna jest w dobie kryzysu od hojności sponsorów i będzie ogłoszona wraz z werdyktem konkursu. :-)
10. Jury przyzna również Grand Prix konkursu, które stanowi wydanie arkusza literackiego, z czego 100 egzemplarzy autorskich otrzymuje laureat.
11. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej rokrocznie antologii pokonkursowej.
12. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się w dniu 14 września 2013.
14. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.
15. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl

Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca na adres
Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
Ul. Jana Pawła 52
66-100 Sulechów
woj. Lubuskie


z dopiskiem Konkurs Literacki i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Równocześnie zapraszamy na nasz fanpage na facebooku: http://www.facebook.com/stowstellapolaris oraz na naszą stronę internetową: http://www.wilhelmina.ubf.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?



Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji