Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X Ogólnopolski Konkurs Literacki o Laur Konika Morskiego pt. „Słowa pełne morza”” Świnoujście 2013

data dodania: 2013-04-15

data zakończenia: 2013-04-20

adres: Klub Literacki „Na Wyspie” – Anna Kamińska-Szpachta 72-600 Świnoujście ul. Gdyńska 23/40

strona www: www.klubliterackinawyspie.com.pl

mail: klnawyspie@wp.pl

tel: 91- 327-09-78 : 79150

X Ogólnopolski Konkurs Literacki o Laur Konika Morskiego
pt. „Słowa pełne morza””
Świnoujście 2013


Organizatorzy:
· Klub Literacki „Na Wyspie” w Świnoujściu
· Miejska Bibliotek Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu
· Miejski Dom Kultury w Świnoujściu

Cel konkursu:
· Podkreślenie znaczenia obchodzonych w 2013 r. Dni Kultury Morskiej w Świnoujściu
· Promocja kultury, miasta Świnoujścia i tradycji morskich

Założenia regulaminowe:
· W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, amatorzy, nie zrzeszeni w związkach twórczych.
· Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie w trzech egzemplarzach (wiersze nadesłane w mniejszej ilości egzemplarzy nie będą brały udziału w konkursie), nigdzie dotychczas niepublikowanych wierszy o tematyce:
· Słowa pełne morza (zestaw 3 wierszy),
lub
· Życiowe niesmaki (zestaw 3 wierszy),

Każdy utwór należy opatrzyć godłem w formie nazwy własnej. To samo godło winno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem wraz z określeniem wieku oraz adresem, adresem elektronicznym i nr telefonu. Uczniowie biorący udział w konkursie podają dodatkowo nazwę i adres szkoły.

· Zgłoszone do konkursu utwory nie podlegają zwrotowi.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania zgłoszonymi utworami na konkurs (publikacje, prezentacje).
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
· Organizatorzy informują, że nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane jednemu twórcy raz na trzy lata.
· Werdykt jury jest niepodważalny.
· Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewidzieli to organizatorzy.
· Przyjazd laureatów na rozdanie nagród na własny koszt.

Terminarz konkursu:
· Rozesłanie informacji o konkursie do 20.04.2013 r.
· Termin nadsyłania wierszy do 15.06.2013 r. (liczy się data stempla pocztowego),
· Powołanie jury konkursu do 10.06.2013 r.
· Obrady jury od 10.07.2013 do 20.07.2013 r.,
· Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do finału po 20.07.2013 r.,
· Ogłoszenie wyników i uroczystość rozdania nagród odbędzie się 13.08.2013 r. w czasie trwania Dni Kultury Morskiej w Świnoujściu. O ewentualnej zmianie terminu ogłoszenia wyników laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Nagrody:
· W każdej tematyce: Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego „Konika Morskiego” oraz nagrody pieniężne. Dodatkową nagrodą może być 3 dniowy pobyt w Świnoujściu laureatów Złotych Koników (z osobą towarzyszącą). W razie przyznania takiej nagrody organizatorzy zapewniają 2 bezpłatne noclegi. Większa ilość noclegów może być rezerwowana na koszt laureata po uprzednim zgłoszeniu.

Ponadto:
· Dodatkowa nagroda przyznana może być za najlepszy wiersz nadesłany na konkurs przez mieszkańca Świnoujścia.
· Jury może też przyznać specjalną nagrodę za najlepszy wiersz 15-letniego uczestnika konkursu ze Świnoujścia.


Prace należy przesłać na adres:

Klub Literacki „Na Wyspie”
– Anna Kamińska-Szpachta
72-600 Świnoujście
ul. Gdyńska 23/40
tel. 91- 327-09-78 : 791506950
e-mail: klnawyspie@wp.pl; swinoujscie@klubliterackinawyspi.com.pl

PROSIMY O WYSYŁANIE KORESPONDENCJI LISTEM ZWYKŁYM
Listy polecone nie będą odbierane z poczty

Materiały konkursowe należy przesłać z dopiskiem na kopercie: konkurs literacki
z podaniem tematyki.
Zapraszamy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji