Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI FUNDACJI GARGANO - 2013 r.

data dodania: 2013-05-21

data zakończenia: 2013-08-05

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI FUNDACJI GARGANO - 2013 r.

W tym roku tematem konkursu będzie: To, co widzialne przemija, a to, co niewidzialne trwa wiecznie.
Konkurs odbędzie się w kategoriach proza i poezja.
Nagrodami konkursu będą statuetki Św. Michała Archanioła z góry Gargano oraz nagrody rzeczowe ( czytnik ebooków - I nagroda, odtwarzacze mp3 – wyróżnienia).
W jury konkursowym zasiadać będą znawcy literatury oraz przedstawiciele fundacji.
Termin nadsyłania prac jest do 5 sierpnia br.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział początkujący twórcy (ci, którzy nie mają na swym koncie więcej niż dwie pozycje drukowane), piszący w języku polskim, którzy ukończyli 18 lat.
Ogłoszenie wyników nastąpi 20 września br.
Uroczysta gala odbędzie się 5 października br. w Ośrodku ECCC w Warszawie.
Wymagania to nadesłanie 3 wierszy na temat konkursu lub opowiadania do 10 tys. znaków.

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego organizowanego przez Fundację Gargano
1. Fundacja Gargano ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Literacki.
2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 18 lat, a którzy nie wydali więcej niż dwie pozycje.
3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
• poezja - warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech,
• opowiadanie - opowiadanie nie może przekraczać 10 000 znaków liczonych ze spacjami.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac własnego autorstwa, o tematyce związanej z myślą: „To, co widzialne przemija, a to, co niewidzialne trwa wiecznie” w 3 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 5.08.2013 na adres:
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury
04-984 Warszawa-Falenica
Ul. Olecka 30

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs pracami należy umieścić dopisek: "Konkurs Literacki Fundacji Gargano”.
5. Nadesłane na konkurs prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
6. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy
umieścić nazwisko, imię autora, wiek, adres, numer telefonu kontaktowego i e-mail.
7. Nadesłane na konkurs prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów w tomiku pokonkursowym, w innych edycjach, na portalu fundacji lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.
9. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
10. Przewiduje się następujące trzy główne nagrody - statuetki Michała Archanioła z Gargano oraz nagrody rzeczowe (czytniki oraz odtwarzacze ebooków). Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Fundacji Gargano.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 5.10. 2013 r. w siedzibie ECCC w Warszawie przy ul. Oleckiej 3.
12. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
13. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do zgłaszanych w konkursie prac.
Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora Uczestnikowi,
poza nagrodą, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na rzecz organizatora zostaje dokonane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

14. Nieodebranie nagrody w terminie oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora.
Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

15. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu i nie zapewnia noclegu. Istnieje odpłatna możliwość noclegu w ośrodku ECCC.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji