Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV edycji konkursu poezji i prozy poetyckiej ,,NIE JESTEŚ SAM”

data dodania: 2013-05-21

data zakończenia: 2013-08-16

W IV Konkursie poezji i prozy poetyckiej ,,Nie jesteś sam\'\' organizowanym przez Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i ich Rodzin ,,Arka” przy Środowiskowym Domu Samopomocy ,,Salve” w Sosnowcu wzięło udział 20 autorów nadsyłając 50 utworów. Nagrodzonym i wyróżnionym Poetkom i Poetom organizatorzy serdecznie gratulują. Do tomiku pokonkursowego pt: ,, Odmierzona dawka normalności ” wyłoniono 12 autorów.

Utwory nagrodzone i wyróżnione w IV Konkursie poezji i prozy poetyckiej Sosnowiec 2013

I Nagrodę w kategorii wiersz przyznano
Panu Mariuszowi Jackowi Rokicie za zestaw wierszy

Wyróżnienie w kategorii wiersz przyznano
Panu Zbigniewowi Dymeckiemu za wiersz ***(po wielu poszukiwaniach...)

I Nagrodę w kategorii proza przyznano
Pani Justynie Ebeid za utwór pt; Halo, Hjuston mamy problem...

Wyróżnienie (równorzędne) w kategorii proza przyznano
Pani Marii Chudobie za utwór pt; Mania

Wyróżnienie (równorzędne) w kategorii proza przyznano
Pani Paulinie Idziak za utwór *** (Stopy wcisnęłam...)Pozostali autorzy wyróżnieni drukiem:
Pan Arkadiusz Irek za wiersz Niedokarmione
Pani Zofia Koczur za wiersz ***(Zapalam ostatniego papierosa)
Pani Agnieszka Kostuch za wiersz W ogniu wypróbowane
Pani Marta Liśniewska za wiersz Napęcznieć
Pani Karolina Łazicka za wiersz *** ( I co ze mnie...)
Pani Aneta Mlaś za wiersz Wśród kropel
Pan Mirosław Mrozek za wiersz Podróż w czasie


Stowarzyszenie ,,Arka” i Ś.D.S.,,Salve” serdecznie dziękuje wszystkim autorom, którzy nadesłali swoje utwory na czwartą już edycje naszego konkursu. Promocja tomiku pokonkursowego odbędzie się 28 października o godz. 16:30, tego roku w Sosnowcu, w Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 6 podczas uroczystości Schizofrenia- otwórzcie drzwi.-----------------------------------IV KONKURS POEZJI I PROZY POETYCKIEJ
Regulamin

Stowarzyszenie „ARKA” i Ś.D.S. ,,Salve” zaprasza do udziału w IV edycji konkursu poezji i prozy poetyckiej ,,NIE JESTEŚ SAM” osoby chorujące psychicznie, członków ich rodzin oraz bliskich. Utwory powinny dotyczyć przeżyć związanych z doświadczaniem choroby, odbieraniem świata przez filtr choroby lub też w kontakcie z chorymi psychicznie.
÷
Prace można nadsyłać od 16 maja 2013 do 16 sierpnia 2013 drogą mailową (sds.salve@gmail.com), pocztą tradycyjną lub osobiście (,,Ś.D.S. ,,Salve” ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec).
÷
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.09.2013. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody honorowe. Wyróżnione wiersze i utwory prozy poetyckiej będą zaprezentowane publicznie podczas uroczystości „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” 28 października 2013 roku w Sosnowcu oraz w wydawnictwie pokonkursowym.
÷
Oczekujemy na utwory w ilości 3 do 5, opatrzone godłem, nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. W postaci maszynopisów, wydruków komputerowych lub czytelnych rękopisów z dołączonymi personaliami i adresem autora, numerem telefonu, ew. adresem mailowym (dane osobowe w zaklejonej kopercie). Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi, zastrzegamy sobie prawo do skracania drukowanych i prezentowanych utworów.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji