Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego

data dodania: 2013-05-22

data zakończenia: 2013-08-30

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego
ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul.Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
1. Autor wierszy powinien mieć ukończone 15 lat.
2. Jury, powołane przez organizatora będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były publikowane w
wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w innych konkursach.
3. Organizator przewiduje dwie odrębne kategorie:
I – wiesze o tematyce dowolnej: od 3 do 5 wieszy w 3 egzemplarzach. Kopertę oznaczamy cyfrą I.
II – wiersze o tematyce adresowanej specjalnie do dzieci w wieku przedszkolnym. W taj kategoii należy przysłać zestaw od 3 do 15 wierszy w trzech egzemplarzach. Kopertę oznaczamy cyfrą II.
Autor może wziąść udział w obu kategtoriach.
4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.08.2013 r. ( liczy się data stempla pocztowego).
5. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "konkurs poetycki" oraz kategorię.
6. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach
pokonkursowych i reklamie konkursu.

7. NAGRODY
W KATEGORII I:
* Nagroda Główna – 1.500 zł;
* Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek – Jerzego Hardie – Douglasa: 1000 zł.
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego – Krzysztofa Lisa: 1000 zł.
* Poeta Regionu. Nagroda Posła na Sejm RP - Wiesława Suchowiejko: 500 zł.
* 2 nominacje do nagrody Poeta Regionu – po 200 zł.

W KATEGORII II:
* Nagroda Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Adama Wyszomirskiego
za wiersze dla dzieci.
Pula nagród w tej kategorii to:
- 1000 zł ( jury zastrzega sobie prawo do podziału nagrody)
- druk wierszy w tomiku pokonkursowym.
Autor (lub autorzy otrzymają do podziału 50 egzemplarzy książki)


Nominacje i nagrody zostaną ogłoszone w dniu Gali Finałowej – 10 listopada 2013 r.
8.Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.
Nagroda nieodebrana, nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 30 września 2013 r. powiadomieni oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.
11. Pace nadesłane na konkurs nie są zwracane.
12. W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 0 94 712-83-02,
strona internetowa: www.sapik.pl (link: konkursy),
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu:
Krystyna Mazur tel. 094 7128302; e-mail: k.mazur@sapik.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji