Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki \" O Laur Opina\"

data dodania: 2013-06-13

data zakończenia: 2013-09-02

adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej ul. Strażacka 5 06-400 Ciechanów

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki \" O Laur Opina\"
Cele Konkursu:
Konfrontacja twórczości poetyckiej
Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej
Propagowanie i promocja współczesnej poezji

Zasady uczestnictwa:
1. Tematyka konkursu jest dowolna
2. Konkurs ma charakter otwarty
3. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 5 utworów poetyckich /każdy w 4 egzemplarzach/ wyłącznie w maszynopisie
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i są pracą własną autora.
5. Wiersze należy nadesłać na adres:
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej
ul. Strażacka 5
06-400 Ciechanów
6. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem z dopiskiem „O Laur Opina” i do zestawu dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze, adres i telefon kontaktowy
7. Termin nadsyłania prac upływa 2 września 2013 roku / decyduje data stempla pocztowego/
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podczas XVIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji /10 października 2013/. O wręczeniu nagród powiadomione zostaną tylko osoby nagrodzone.

9. Jury, powołane przez organizatorów, decyduje o podziale nagród. Organizatorzy przewidują 3nagrody główne, 3 wyróżnienia w tematyce dowolnej, nagrody specjalne za utwory związane z tematyką: - Ciechanów lub Ziemia Ciechanowska
Zygmunt Krasiński lub Opinogóra
10. Organizatorzy przewidują wydanie „Jednodniówki poetyckiej” z wierszami nagrodzonymi oraz w przyszłości wydanie tomiku dekadowego z utworami nagrodzonymi w konkursie (w związku z tym zastrzegają sobie prawo druku tych wierszy bez honorariów autorskich).
11. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nieodebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą do puli na rok następny.
14. Organizatorzy nie zwracają osobom nagrodzonym kosztów przejazdu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Imprez, Edukacji i Kina PCKiSz. Tel. 23 672 35 09, 23 672 42 92

---
informacja nadesłna

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji