Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Mazowiecki Konkurs Literacki pod hasłem: Moja Rodzina. Mój dom.

data dodania: 2013-06-13

data zakończenia: 2013-06-30

adres: KMS TARAS ul. Bukowa 7 m14 06-300 Przasnysz . z dopiskiem VII Mazowiecki Konkurs Literacki

Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu

ogłasza
VII Mazowiecki Konkurs Literacki

pod hasłem:
Moja Rodzina. Mój dom.

„Rodzina «znajduje się pośrodku tego wielkiego zmagania pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem”

„ … bez wielkiej i prawdziwej Miłości
nie ma domu dla człowieka.

- Jan Paweł II


Współorganizatorami konkursu są;
- Związek Literatów na Mazowszu,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
- Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej,
- Księgarnia Polska Książka


Celem konkursu jest:
 Podkreślenie wartości rodziny i jej znaczenia w kształtowaniu postaw
społeczno-kulturowych,
 Kształtowanie i umacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych poprzez zaprezentowane treści zawarte w utworach poetyckich,
 Przedstawienie różnych problemów współczesnej rodziny w literaturze.
 Kultywowanie zdrowych tradycji polskiej rodziny,
 Pokazanie piękna i bogactwa języka polskiego w wyrażaniu różnorodnych uczuć, doświadczeń, przemyśleń na temat rodziny,
 Prezentacja twórczości literackiej, mówiącej o rodzinie i jej problemach na forum ogólnopolskim i wymiana doświadczeń autorów lokalnych z twórcami innych regionów,
 Wyłonienie i wspieranie zdolnej literacko młodzieży,
 Promocja naszego regionu poprzez sztukę,
 Integracja środowiska lokalnego poprzez podejmowanie wspólnych działań kulturotwórczych przy realizacji konkursu.

Zadaniem uczestników jest nadesłanie na konkurs 3 tematycznych utworów poetyckich, na przykład:
 utwory odzwierciedlające wzajemne więzi i relacje pomiędzy małżonkami, pomiędzy rodzicami a dziećmi, rodzeństwem, dziadkami lub wnukami,
 utwory wspomnieniowe, które mówią o cieple rodzinnego domu, które są wspomnieniem lat dziecięcych przelanym na papier.
 utwory odzwierciedlające zarówno miłe, jak i trudne, bolesne przeżycia
i relacje, takie, które pokazują jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa rodzinny dom i miłość bliskich osób,
 utwory mówiące o zagrożeniach dla współczesnej rodziny, przekazujące refleksje dotyczące roli jakie spełnia rodzina w procesie kształtowania charakterów, postaw i duchowości człowieka.


Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Przebiegać będzie w dwóch kategoriach:
I Kategoria Młodzieżowa - dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich,
II Ogólna – dla pisarzy dorosłych, zrzeszonych i niezrzeszonych.

Wiersze opatrzone pisemnym godłem i oznaczoną kategorią należy nadesłać
na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 m14
06-300 Przasnysz .
z dopiskiem VII Mazowiecki Konkurs Literacki
Do zestawów należy dołączyć zaklejoną kopertę , w której znajdzie się informacja
o autorze: imię, nazwisko, adres, wiek, kategoria, godło,

Termin nadsyłania wierszy upływa 30. czerwca 2013r. Decyduje data stempla pocztowego.

Wiersze oceniać będzie powołane przez organizatorów Jury. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz tomiki pokonkursowe.
Na uroczystość rozdania nagród ( październik 2013) zaproszeni zostaną laureaci.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Nagrody należy odebrać osobiście podczas spotkania finałowego.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji