Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. P. Brylińskiego w Sieroszewicach

data dodania: 2013-08-05

data zakończenia: 2013-09-08

adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. P. Brylińskiego w Sieroszewicach

REGULAMIN


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy,
o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 08.09.2013 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49, 63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

5. W osobnej, zaklejonej kopercie również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane
( publikacje, prasa, strona internetowa ).

7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

Przewiduje się następujący podział nagród:

I miejsce - 1.000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 300 zł

Wyróżnienia pieniężne – 2 x 150 zł

Wyróżnienia - nagrody rzeczowe ( nagrody książkowe ).

Dodatkowo przyznana zostanie nagroda pieniężna w kwocie 300 zł dla najlepszego wiersza napisanego przez mieszkańca Gminy Sieroszewice uczestniczącego w tym konkursie.


9. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 04.10.2013 r.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2013 r. w siedzibie Organizatora.

10. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

11. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji