Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Nowe Inspiracje

data dodania: 2013-09-17

data zakończenia: 2013-10-15

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat,
13-15 lat, 16-18 lat.

4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
- dowolny utwór poetycki,
- haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu
realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).

5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory
poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2013 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca:
zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.

7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.

8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu
23 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury \"Na Żubardzkiej\".

9. Konkursowi towarzyszy:
- wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,
- zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
- prezentacja multimedialna tekstów,
- spotkanie z jurorami i omówienie,
- wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż\" Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej\"
i w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów
i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14. Informacje:
Dorota Radziewicz - koordynator projektu,
Bałucki Ośrodek Kultury \"Na Żubardzkiej\",

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji