Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnoposki Konkurs Poetycki na wiersz prawdziwy: "Ile waży słowo?"

data dodania: 2014-01-09

data zakończenia: 2014-02-03

ORGANIZATOR
Organizatorami Konkursu jest Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej i Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach.
Prace konkursowe będzie oceniać jury składające się z poetów, laureatów konkursów literackich, osób ze świata kultury, sztuki i nauki.
CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:
Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
Zachęcenie młodych ludzi do wyciągnięcia wierszy z szuflady.
Popularyzacja twórczości literackiej.
Stworzenie platformy wspólnej pracy i zabawy.
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV - VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, piszących w języku polskim.
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w każdej z powyższych kategorii wiekowych.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o dowolnej tematyce, wcześniej niepublikowanych i nieocenianych w innych konkursach, w pięciu egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku.
Każdy wiersz należy opatrzyć godłem słownym (pseudonimem) autora.
W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy zamieścić następujące dane:
Dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Imię i nazwisko autora
Wiek i numer klasy
Dokładny adres szkoły
Dokładny adres autora
Imię i nazwisko wychowawcy lub nauczyciela j. polskiego

Imię, nazwisko i wiek autora
Dokładny adres szkoły
Dokładny adres autora
Numer telefonu i adres e-mail
Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej zbiorczej kopercie na adres Organizatora Konkursu do 3 lutego 2014 r.(decyduje data stempla pocztowego albo data złożenia zestawu w sekretariacie szkoły).
Zestawy konkursowe należy kierować na adres:

Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 2
40-208 KATOWICE, UL. ŚCIGAŁY 17
z dopiskiem „Ile waży słowo?” albo składać w sekretariacie szkoły.
Ponadto na kopercie należy określić odpowiednią kategorię wiekową uczestnika: szkoła podstawowa, gimnazjum albo szkoła ponadgimnazjalna.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie listy finalistów nastąpi w kwietniu 2014 r. na stronie organizatora.
Za finalistę Konkursu uznaje się osobę, której przynajmniej jeden tekst zostanie umieszczony w pokonkursowej antologii.
Finaliści zostaną poinformowani przez organizatora o dokładnym terminie, miejscu i harmonogramie gali finałowej.
Gala finałowa, podczas której nastąpi ogłoszenie laureatów, wręczenie dyplomów, wyróżnień i nagród rzeczowych, odbędzie się w maju 2014 r.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.
Organizator nie zwraca kosztów podróży ani nie zapewnia noclegów uczestnikom gali.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prace niespełniające wymogów konkursowych nie będą oceniane.
Nadesłanie zastawu wierszy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych, oświadczeniem o pełni przysługujących praw autorskich oraz zgodą na nieodpłatne wykorzystywanie tekstów na wszystkich polach eksploatacji do końca czerwca 2014 r .
Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w antologii pokonkursowej, Internecie lub prasie bez zgody autora i bez honorarium.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Jury zastrzega sobie swobodę w zakresie podziału miejsc, wyróżnień i nagród.
Organizator nie przesyła nieodebranych nagród z wyjątkiem dyplomów.
Wszelkie informacje na temat Konkursu będą zamieszczane na stronie organizatora (www.kaespe.katowice.pl).
Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Konkursu - p. Michał Kamiński (wierszprawdziwy@wp.pl).

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji