Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Małopolski Konkurs Recytatorski „Niektórzy lubią poezję”

data dodania: 2014-01-16

data zakończenia: 2014-02-17

III Małopolski Konkurs Recytatorski
„Niektórzy lubią poezję”
Anna Świrszczyńska
REGULAMIN
I. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie; ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków, tel. 12 634 50 50 www.kcecak.krakow.pl
Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:
- Małopolski Kurator Oświaty
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej
II. Adresaci Konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa małopolskiego.
III. Nagrody
Nagrody rzeczowe za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Finaliści konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.
IV. Zasady Konkursu
1. Na Konkurs każdy uczestnik obowiązkowo przygotowuje dwa wiersze o zróżnicowanej tematyce.
2. Prezentacja dwóch utworów nie może przekroczyć łącznie 10 minut.
3. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w terminie do 17 lutego 2014r. karty zgłoszenia. Wybrany repertuar może jednak ulec zmianie, o czym będzie można poinformować organizatorów w dniu przesłuchań.
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę: interpretacja, sposób pamięciowego opanowania tekstu, ogólna prezencja. Uwaga! Przy ocenie Jury nie będzie brało pod uwagę wszelkiego typu elementów teatralizacji.
5. Prezentacje uczestników Konkursu będą rejestrowane tylko dla potrzeb Jury. Materiały nagrane w trakcie przesłuchań konkursowych nie będą nigdzie wykorzystywane i prezentowane.
6. Przesłuchania odbywać się będą indywidualnie. W trakcie przesłuchania w sali może być obecny opiekun grupy.
7. W Konkursie mogą brać udział Laureaci z poprzednich edycji.
8. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 osób z jednej szkoły. W wyjątkowych przypadkach Jury Konkursu może zezwolić na udział większej grupy uczestników.
9. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do prezentacji utworu podczas Finału, którego przebieg będzie rejestrowany. Materiały nagrane w trakcie Finału, będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
V. Harmonogram Konkursu:
Przysyłanie kart zgłoszeniowych 17.02.2014
karty można przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub faksem na adres szkoły
Harmonogram przesłuchań pojawi się na stronie szkoły:
www.kcecak.krakow.pl

Przesłuchania konkursowe 03.03.2014
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13
Uroczysty Finał Konkursu 10.03.2014
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13

VI. Pozostałe informacje:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury: Piotr Piecha – aktor, absolwent PWST w Krakowie, od 1987 związany z Teatrem Ludowym w Krakowie
Członkowie:
1. dr Katarzyna Wójtowicz – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor w
Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu
2. s. mgr Agata Cul – nauczycielka języka polskiego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu
3. mgr Katarzyna Wiatrowska- nauczycielka języka polskiego w Katolickim Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu
3. Informacje o wynikach Konkursu oraz terminie Finału będą dostępne na stronie internetowej: www.kcecak.krakow.pl; ponadto zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 17.02.2014 r. na adres:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie
ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków
z dopiskiem: Małopolski Konkurs Recytatorski

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorami:
(tel. 12 634 50 50, 607 993 155 – Katarzyna Wójtowicz)

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji