Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY TURNIEJ POETYCKI

data dodania: 2014-01-30

data zakończenia: 2014-03-31

X OGÓLNOPOLSKI I POLONIJNY TURNIEJ POETYCKI
o „ZŁOTE PIÓRO” PREZYDENTA MIASTA MIELCA
Janusza Chodorowskiego
I „SREBRNY HERB” WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W KATEGORII POLONIA
pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego
Władysława Ortyla
oraz o LAURY KWARTALNIKA „Nadwisłocze”
i „POETYCKI EXLIBRIS” Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie Filia w Mielcu
Mielec - Rzeszów 2014


R E G U L A M I N
1. Turniej poetycki organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filię w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Redakcję „Nadwisłocza”. Honorowy patronat: Prezydent Miasta Mielca i Marszałek Województwa Podkarpackiego.
2. Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
I. MŁODZIEŻOWEJ (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych),
II. DOROSŁYCH,
III. POLONII zagranicznej oraz cudzoziemców piszących po polsku (do wiersza napisanego
w innym języku należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski).
3. W Turnieju jubileuszowym mogą brać udział laureaci poprzednich edycji Turnieju.
4. Zainteresowani udziałem w konkursie przygotowują indywidualnie jeden wiersz o objętości nie większej niż 1 strona znormalizowanego maszynopisu (30 linijek), napisany w 7 egzemplarzach + tekst wiersza na płycie CD z zapisem w programie Word, podpisane godłem z dopiskiem MŁODZIEŻ, DOROŚLI lub POLONIA.
5. Uczestnicy przekazują do Biblioteki Pedagogicznej 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6 dwie zaklejone koperty opatrzone godłem: pierwsza zawiera tekst jednego utworu poetyckiego, w 7 egzemplarzach + płyta CD z tekstem wiersza; w drugiej kopercie znajdują się dane osobowe uczestnika turnieju – imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu, adres e-mail itp. w terminie do 31 marca 2014 roku (utwory poetyckie odbiegając od w/w wymagań, tj. np. kilka wierszy, za długie lub bez godła, nie będą kwalifikowane do oceny).
6. Utwory ocenia powołane przez organizatorów Jury. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu, poeci - członkowie Związku Literatów Polskich, poloniści oraz animatorzy kultury. O nagrodach głównych i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od poszczególnych członków Jury przyznawanych w skali od 1 do 6. Oceniane wiersze są anonimowe i dopiero po zliczeniu punktów otwierane są koperty z danymi uczestników konkursu.
7. Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu utworu do finału turnieju, który planowany jest na przełomie maja i czerwca 2014 roku. Podczas Finału odbędzie się prezentacja nominowanych utworów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród głównych oraz dodatkowych.
8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację książkową oraz w mediach, zgłoszonego do konkursu wiersza. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych.
9. Nagrodami są „Złote Pióra” Prezydenta Miasta Mielca w kategorii młodzieżowej i dorosłych, „Srebrny Herb” Województwa Podkarpackiego w kategorii Polonia z okolicznościowymi plakietkami oraz w miarę pozyskania sponsorów nagrody finansowe i rzeczowe.
10. Organizatorzy zapewniają laureatom nagród głównych jednodniowe bezpłatne zakwaterowanie (w miarę możliwości także dla pozostałych laureatów).
Informacji udziela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia w Mielcu, tel. 17 586 21 78 oraz e-mail: mielec@pbw.org.pl a także przez stronę internetową: www.rzeszow.pbw.org.pl (zakładka Mielec) lub www.promocja.mielec.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji