Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs PIÓREM PO MAPIE WYOBRAŹNI

data dodania: 2014-01-30

data zakończenia: 2014-04-22

Organizator: Zespół Szkół Nr 69 w Warszawie

Patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Brzozowski –
wydawca i właściciel księgarni „Czuły barbarzyńca”

REGULAMIN

I. CEL KONKURSU:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności w dziedzinie poezji,
- popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów warszawskich szkół podstawowych,
- doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego.
II. REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I. uczniowie klas IV - VI SP i II. uczniowie gimnazjów
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 1-3 tekstów poetyckich niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach na adres organizatora
3. Teksty należy przesłać w 3 egzemplarzach w formie maszynopisu. Każdą pracę należy oznaczyć godłem/pseudonimem autora. Na pracy nie wolno umieszczać żadnych innych danych.
4. Prace oceniać będzie profesjonalne jury: Pani Maja Margasińska - pisarka, autorka książki \"Skąd wieje wiatr\", Pan Tomasz Brzozowski - wydawca i właściciel księgarni \"Czuły barbarzyńca\".
5. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
6. Prace konkursowe, należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem/pseudonimem wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły (dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax.), imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, e-mail). Proszę zaznaczyć kategorię wiekową.
7. Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
8. Nagrodzone utwory pojawią się w specjalnym dodatku do gazetki szkolnej \"Sówka\"
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w dwóch kategoriach wiekowych:
I. KATEGORIA: uczniowie klas IV-VI
II. KATEGORIA: uczniowie gimnazjum
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć / w ostatecznym terminie/ do dnia 22 kwietnia 2014 r.
na adres: Zespół Szkół Nr 69, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa
11. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną
do dnia 12 maja 2014 roku.
12. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 17 maja 2014 roku podczas obchodów \"ŚWIĘTA ULICY DREWNIANEJ\"
w siedzibie organizatora konkursu .

INNE INFORMACJE:
• Nauczyciele przygotowujący młodzież do udziału w Konkursie otrzymają zaświadczenia.
• Lider projektu: Aleksandra Jagiełłowicz jagiell82@interia.pl

---
informacja nadełana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji