Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

data dodania: 2014-02-03

data zakończenia: 2014-05-15

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału
w konkursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych
Regulamin:
1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni
jak i zrzeszeni w związkach twórczych.
2.Należy nadesłać zestaw 4 wierszy o tematyce miłosnej, nienagradzanych w innych konkursach, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i w internecie.
3.Nadesłane wiersze powinny być w 4 egzemplarzach, w wydruku maszynowym
lub komputerowym,w formacie A-4, podpisane godłem (słownym , nie znakiem graficznym).
4.To samo godło powinno widnieć na drugiej zaklejonej kopercie zawierającej dane autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.
5.Termin nadsyłania zestawów :15 maja 2014 roku(liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul.Zjednoczenia 55
76-248 Dębnica Kaszubska
z dopiskiem „Antałek”
6.Profesjonalne jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda 1000zł plus „Antałek miodówki”
II nagroda 800 zł
III nagroda 600 zł
Jedno wyróżnienie 500 zł
Dwa wyróżnienia po 400 zł dla młodych twórców. (Prosimy o zaznaczenie przy godle literką M tych poetów, którzy do 15 maja 2014 r. nie skończą 20 lat)
Jedno wyróżnienie 300 zł dla twórcy z Pomorza.(Tu prosimy o literkę P przy godle).
7.Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród.
Wręczenie nagród jest przewidziane w sobotę 21 lub 28 czerwca 2013 r.
8.Nagrody należy odebrać osobiście .W uzasadnionych przypadkach przez osobę upoważnioną. Nagród nie wysyłamy pocztą.
9.Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna”.
10.Laureata pierwszej nagrody obejmuje roczna karencja od udziału w następnej edycji.
11.Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.
12.Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych wierszy w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
jerzy-fryckowski@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji