Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

data dodania: 2014-02-06

data zakończenia: 2014-04-14

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

ogłasza

VI Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
2.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3-5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.
Wiersze powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.
Prosimy też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.”
Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
3.Wiersze należy przesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Z. Arentowicza we Włocławku
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek
z dopiskiem: „Arentowicz”
Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 14 kwietnia 2014r (data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi w maju 2014r.
4. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach
5.Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji