Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu ph. \"Nasze Gniazdo\" (wyniki)

data dodania: 2014-02-13

data zakończenia: 2014-05-20

Protokół
z posiedzenia jury X edycji Konkursu Literackiego
o Historii Regionu
pt. „ NASZE GNIAZDO ” w Szudziałowie, dn. 02.06.2014r

Komisja w składzie:
1. Barbara Pacholska – przewodnicząca, animator kultury, długoletni wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
2. Izabela Dąbrowska – kierownik Działu Promocyjno-Edytorskiego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
3. Anna Bielawska - asystent Muzeum Historycznego Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
4. Barbara Czeremcha – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szudziałowie
5. Krzysztof Kozioł – główny specjalista OR KRUS w Białymstoku
6. Andrzej Muczyński- starszy specjalista Oddziału IPN w Białymstoku
7. Elżbieta Harbacewicz- sekretarz Urzędu Gminy w Szudziałowie
8.Bożena Borowska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szudziałowie
9.Elżbieta Jaroszewicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
10.Magdalena Jucha- starszy instruktor Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

Komisja po zapoznaniu się z zestawem 30 prac nadesłanych na konkurs stwierdziła, że uczestnicy konkursu prawidłowo odczytali intencje organizatora zapisane w regulaminie dotyczące poszukiwania śladów historii regionu najbliżej siebie tzn. w swoich rodzinach, wsiach, okolicy. Zwrócono uwagę na niesamodzielność niektórych prac, biorąc pod uwagę wiek uczestników ale także na prace autentyczne, samodzielne, napisane odręcznie z własnymi rysunkami bądź zdjęciami rodzinnymi umieszczonymi w opowiadaniach w sposób przemyślany. Ponadto, co ważne, uczestnicy zgodnie z regulaminem nie przysłali już prac uprzednio nagradzanych, w innych tego typu konkursach, ale nowe opowieści.
Po długiej naradzie Komisja oceniła prace i postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:Kategoria – Szkoły Podstawowe kl. I –III prace indywidualne:
I nagroda
Praca pt. „Moje rodzinne gniazdo” – Karolina Łazarewicz, ucz. kl. I, Zespół Szkół w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych – za opis kochającej się rodziny
II nagroda
Praca pt.„Moje miejsce na Ziemi” - Katarzyna Amiljanczyk, ucz. kl. III, Zespół Szkół w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych - za ciekawy opis swojego miejsca na Ziemi
III nagroda
Praca pt.„Krótka opowieść o rodzinie wielodzietnej” - Weronika Marczuk, ucz. kl.II, Szkoła Podstawowa Dąbrowa Moczydły - za przedstawienie rodziny piórem najmłodszego dziecka

Kategoria - Szkoły Podstawowe kl. IV-VI prace indywidualne:
I nagroda
Praca pt. „Historia rodzinna” – Wiktoria Durys, ucz. kl. V, Szkoła Podstawowa im. F. Karpińskiego w Zabłudowie - za ocalenie wspomnień odnalezionych na strychu
II nagroda
Praca pt. „Opowiem wam historię o naszej rodzinie” – Dominika Łapińska, ucz. kl. V, Julia Łapińska, ucz.kl. I Zespół Szkół w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych - za ciepłą opowieść rodzinną

Kategoria Gimnazjum – prace indywidualne
I nagroda
Praca pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna” - Anna Jastrzębiec-Święcicka, ucz. kl.III b, Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie – za patriotyczną opowieść o przodkach
II nagroda
Praca pt. „Wojenne losy mojej prababci Wandy”- Szymon Woronowicz, ucz. kl.II Zespół Szkół w Szudziałowie, Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych – za opis wojennych losów seniorki rodu
III nagroda
Praca pt. „Obraz żniw” - Dominika Głębocka, ucz. kl. II Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie – za przywołanie tradycji żniwnych


Wyróżnienie
Praca pt. „Izba regionalna - Ocalić od zapomnienia” - Patrycja Karłów, ucz. kl. III Zespół Szkół w Gródku, Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów – za dokumentację inicjatywy utworzenia Izby Regionalnej

Kategoria dorośli
I nagroda /ex aequo/
Praca pt. „Stara Wieś – obraz z głębi serca” – Janina Szymczyk,Stara Wieś, woj.śląskie - za sielski obraz śląskiej Starej Wsi
Praca pt. „Prezent” – Julia Skiepko, Białystok - za podążanie śladami nie tylko jednej rodziny
Wyróżnienia
Praca pt. „Czas przemija pamięć trwa...czyli opowieść o Józefie Kuklińskim” – Kazimierz Kukliński, Białystok – za przypomnienie sylwetki ojca- nauczyciela i żołnierza
Praca pt. „Historia kolei Białystok-Wołkowysk (Zubki Białostockie)” - Andrzej Kasperowicz, Sokole – za sentymentalną podróż koleją
Praca pt. „Los Ani” - Nina Gorbacz, Michałowo – za zapis wojennych przeżyć matki

Kategoria osoby niepełnosprawne
Wyróżnienie
Praca pt. „Stół” - Lidia Bańka, Białowieża – za zaproszenie do stołu

Nagroda Specjalna
Praca pt. „Historia rodziny, do której należała moja prababcia Józefa z Misiewiczów Świencowa- opowiedziana przez Aleksandra Misiewicza-wnuka jej brata Jana” - Barbara Wilczewska, Niewodnica Kościelna – za wieloletnie zgłębianie i zapisywanie historii rodziny

Praca nagrodzona przez OR KRUS w Białymstoku
Nagroda
Praca pt. „Moja rodzina – w przyszłości będę rolnikiem” - Marcin Żemojda, ucz. kl.I Zespół Szkół w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Narodowych - za samodzielny i barwny opis bezpiecznej pracy na wsi

Ponadto komisja postanowiła uhonorować opiekunów i nauczycieli nadesłanych prac:
Bożenę Kamińską, Grażynę Alinę Miron, Elżbietę Olchowik,
Alicję Regucką, Marię Gąsowską, Marię Łapińską, Artura Trojana,
Martę Kiersnowską, Małgorzatę Glińską.


W zgłoszonych na konkurs pracach dominowała tematyka „Małych Ojczyzn”, korzeni rodzinnych, tradycji, religii, zwyczajów, obrzędów wschodniego Podlasia. Komisja wyraża nadzieję, że laureaci niniejszej edycji zechcą w dalszym ciągu zapisywać wspomnienia swoich bliskich, spisywać legendy i ważne mało znane fakty historii regionu.
Komisja dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do upowszechnienia idei konkursu, a nauczycielom i opiekunom uczestników za włożony trud w przybliżenie ważności podejmowanych prób zapisywania rozpoznawalnych znaków dawnych dziejów. Jednocześnie podkreśliła, że prace nadesłane na konkurs stanowią niebanalną lekcję historii i patriotyzmu lokalnego i stanowią barwny wachlarz dokumentów i informacji historycznych do wykorzystania przez historyków regionu, dzieci i młodzież. Komisja podkreśla, że część prac była niesamodzielnych, w związku z tym wpłynęło to na ich ocenę.
Dziękujemy także wszystkim sponsorom, fundatorom nagród i wyróżnień a przede wszystkim inicjatorce konkursu Elżbiecie Jaroszewicz i jej pracownikom za pochylenie się nad upowszechnianiem historii regionalnych i dorobku zapalonych kronikarzy. Jednocześnie wierzymy, że tym konkursem otwarto nowe drogi dla wszystkich pasjonatów dokumentujących historię regionalną.------------------------------------------X EDYCJA
Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu
na zapis historii rodziny, miejscowości, szkoły, parafii, zakładu pracy, instytucji,
zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska, pamiętnika, legend...

ph. „NASZE GNIAZDO”
Szudziałowo 2014
„Aby mierzyć drogę przyszłą trzeba wiedzieć skąd się przyszło” - C.K. Norwid
Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo
Urząd Gminy Szudziałowo
Współorganizatorzy
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Podlaskiego
Wójt Gminy Szudziałowo Podlaski Kurator Oświaty
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku


Cele konkursu:

1. Popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, jako swoistego zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych w Zjednoczonej Europie
2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu
3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o „własnym gnieździe” – gminie, miejscowości, szkole, rodzinie itp.
4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.
5. Działalność prewencyjna na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życiu rolników.
REGULAMIN KONKURSUNASZE GNIAZDO
„Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił z ich powodu i zanim jego dziewicza poezja, wstydząc się swej nagości, okryje się zasłoną jak Ewa wypędzona z raju”./Ch.Nodier/
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Ponadgimnazjalne), instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w 2 egzemplarzach: oryginału i kopii wraz z wersją elektroniczną (dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń…).
Prace oznaczone metryczką ( patrz karta zgłoszenia) należy wysłać lub dostarczyć do siedziby ośrodka:

GOAKiR ul. Szkolna 2 , 16-113 Szudziałowo

do dnia– 30 kwietnia 2014r


3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagradzane w innych konkursach bądź publikowane.
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria
- samodzielność wykonania pracy
- umiejętność korzystania z materiałów źródłowych
- ogólna koncepcja stworzonej pracy
- walory dokumentalne i poznawcze
- styl i poprawność języka
- materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty w
załącznikach)

Dodatkowej ocenie będą poddane prace dotyczące tematu bezpieczeństwa pracy na roli i historii powiązanych z rolnictwem, której dokona przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku
Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./
5. Kategorie uczestnictwa.
I-Szkoły Podstawowe
a) kl I-III
b) kl IV-VI
II-Gimnazja
III-Szkoły Ponadgimnazjalne
IV-Dorośli
V-Osoby Niepełnosprawne


6. Nagrody
Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne /finansowe lub rzeczowe/ w każdej
kategorii.

7. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
- 12 czerwca 2014r o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

8. Wszystkie podmioty, które przesłały prace na konkurs są automatycznie zaproszone
na podstawie niniejszego zapisu na spotkanie podsumowujące i przyjeżdżają na koszt
własny lub instytucji delegujących /oddzielne zaproszenia nie będą już wysyłane/.

9. Wystawa prac konkursowych będzie czynna w terminie
- 12.06 - 26.06.2014r.

10. Po zakończeniu wystawy organizatorzy zobowiązują się do zwrotu powierzonych
oryginałów prac oraz załączonych do nich dokumentów.

11. Nagrody nie odebrane przechodzą do puli nagród w kolejnych edycjach konkursu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej.


==================================================================
Karta uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Literackim o Historii Regionu „Nasze gniazdo”
Szudziałowo 2014


Imię i nazwisko uczestnika(ów)
…................................................................................................................................................
Kategoria

….................................................................................................................................................
Adres uczestnika, tel. email

….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tytuł pracy

…..................................................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna uczestnika (nauczyciela)
…..................................................................................................................................................

Podpis uczestnika........................................................................................................................

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji