Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki \"O Kwiat Azalii\"

data dodania: 2014-02-13

data zakończenia: 2014-04-30

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej prace
w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Kwiat Azalii”


W dniu 16.05.2014 r. jury w składzie:
1. Mariusz Tenerowicz – poeta, nauczyciel Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku,
2. dr Agata Paliwoda – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego,
3. dr Beata Prościak – nauczyciel polonista Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku 4. Aleksandra Janicka – poetka, felietonistka,
5. Elżbieta Zwierzchowska – dziennikarka,


oceniło 116 zestawów wierszy (w kategorii: dorośli-92, w kategorii: młodzież-24).

W kategorii: dorośli jury przyznało:
I nagrodę dla Arkadiusza Stosura (Nowy Sącz) za zestaw wierszy opatrzony godłem
„PTAK-OWAK”,
II nagrodę dla Anny Piliszewskiej (Wieliczka) za zestaw wierszy opatrzony godłem
„JASPISOWY MANDARYN”,
III nagrodę dla Janusza Radwańskiego (Kolbuszowa) za zestaw wierszy opatrzony godłem
„DZIEWIĘĆ DZIEWIĘĆSIŁÓW W DZIEGCIU”.

Wyróżnienia:
- dla Piotra Zemanka (Bielsko-Biała) za zestaw wierszy opatrzony godłem „PANDEMIA”
- dla Grzegorza Bernego (Gdynia) za zestaw wierszy opatrzony godłem „GABRIEL”
- dla Marcina Sztelaka (Wrocław) za zestaw wierszy opatrzony godłem SATYR(YK).

W kategorii: młodzież jury przyznało:

I nagrodę dla Aleksandry Mizgały (Chrząstawa Mała) za zestaw wierszy opatrzony godłem „ASTRONAUTKA”,
II nagrodę dla Adriana Pałackiego (Tarnobrzeg) za zestaw wierszy opatrzony godłem „CZYNGIS CHAN”,
III nagrodę dla Natalii Kamińskiej (Warszawa) za zestaw wierszy opatrzony godłem „WIEDŹMINKA”.

Wyróżnienia:
- dla Anny Marii Zygmunt (Leżajsk) za zestaw wierszy opatrzony godłem „JENNY CUN”
- dla Andrzeja Jagiełłowicza (Warszawa) za zestaw wierszy opatrzony godłem
„ŁOWCA PIEŚNI”.
---------------------------------------


X Ogólnopolski Konkurs Poetycki \"O Kwiat Azalii\"

REGULAMIN:
Organizatorem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku.
Honorowy patronat: Poseł na Sejm RP – Zbigniew Rynasiewicz
oraz Starosta Powiatu Leżajskiego - Jan Kida

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich poetów bez względu na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.
2. Odbywa się w dwóch kategoriach :
- Młodzieżowej (uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich),
- Dorosłych.
3. W konkursie jubileuszowym mogą brać udział laureaci poprzednich edycji.
4. Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden zestaw zawierający 3 niepublikowane dotychczas w żadnej formie (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach utwory poetyckie napisane w języku polskim.
5. Tematyka i forma utworów dowolna.
6. Prace powinny być złożone w 5 egzemplarzach w formie maszynopisu
lub wydruku komputerowego wraz z płytą CD z zapisem w programie Word.
7. Zestawy należy opatrzeć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem i zaznaczoną kategorią podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód, (Uczniowie –nazwa szkoły).
8. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, nie
podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
9. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie
danych osobowych oraz bezpłatną publikację nagrodzonych wierszy.

Terminy:
1. Termin nadsyłania prac: 30.04. 2014 r.
2. Przewidywany termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród:
13.06.2013r. (O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni odrębnym
pismem lub telefonicznie).
3. W ciągu 7 dni od tego terminu ukaże się informacja w na stronie internetowej biblioteki (www.pbw.org.pl)

.

Nagrody:
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Należy je odebrać osobiście lub
przez upoważnionego przedstawiciela w dniu ogłoszenia wyników lub w
ciągu następnych 7 dni po tym terminie.

Prace należy nadsyłać na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
Dodatkowe informacje: tel. 17 242 83 52, e-mail: lezajsk@pbw.org.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji