Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego \"O Złote Pióro\".

data dodania: 2014-02-18

data zakończenia: 2014-04-15

Klub Kultury \"Radość\" zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego \"O Złote Pióro\". Celem konkursu jest m.in.: wyszukiwanie talentów, pobudzanie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej, rozwijanie i kształcenie wyobraźni u dzieci, młodzieży i dorosłych, możliwość zaprezentowania swojej pracy, promowanie młodych autorów i twórców
Konkurs będzie rozgrywany w pięciu kategoriach wiekowych:
7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat,16-20 lat, powyżej 20lat
oraz według klasyfikacji formy literackiej. Proponujemy następujące formy do wyboru;
1. wiersz zatytułowany „słowem malowane”
- klasyczny
- biały – wiersz bezrymowy
- limeryk „krótki wiersz o żartobliwej, groteskowej (komicznej, karykaturalnej) treści”
2. bajka (tytuł dowolny) – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), może być
wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu, albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska.
Podpisane prace należny składać w 3 egzemplarzach do dnia 15 kwietnia 2014r.. w siedzibie Klubu lub przesłać na adres: Klub Kultury „Radość”, ul. Planetowa 36 04-830 Warszawa ( liczy się data DOSTARCZENIA prac).
Nie przyjmujemy prac nadesłanych droga elektroniczną i bez załączonych oświadczeń Autora bądź Rodzica /w przypadku osób niepełnoletnich/
Nadesłanych prac nie zwracamy.
Nadesłanie pracy oznacza zaakceptowanie regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.
Przypominamy o starannym podpisaniu prac! (na 3 egz.) Informacja powinna zawierać :
- imię i nazwisko autora
- wiek autora ( nie klasa)
- określenie formy literackiej
- imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego lub prowadzącego kółko zainteresowań
- nazwę szkoły lub placówki
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl
Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych tekstów w celu promocji konkursu bez wypłacania honorariów autorskich.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji