Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXII edycja ogólnopolskiego Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego

data dodania: 2014-03-12

data zakończenia: 2014-05-15

XXII edycja ogólnopolskiego Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego

Założenia regulaminowe
1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 - 35 lat. Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą
2. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach w języku polskim (wydruk komputerowy lub maszynowy w formacie A4). Wiersze zgłoszone na Konkurs powinny stanowić własność autora, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach ogólnopolskich.
4. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.
5. Wiersze należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło (pseudonim, a nie w formie graficznej), imię i nazwisko autora, wiek (lub rok urodzenia), dokładny adres, telefon, e-mail.
6. Autorzy wierszy nagrodzonych zostaną poproszeni o przesłanie wersji elektronicznej nagrodzonych prac (w celu przygotowania tomiku wierszy nagrodzonych).
7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka (z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego\").
8. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
9. Wysłanie przez autora prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz na publikacje wierszy nagrodzonych w wydawnictwach pokonkursowych, czasopismach i mediach oraz w internecie.
10. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Decyzja jury co do wskazania laureatów jest ostateczna.
11. Uroczyste podsumowanie Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Dionizji’2014 (22-23 sierpnia), w programie których przewidujemy także dwudniowe warsztaty literackie. Osoby nominowane do nagród i wyróżnień otrzymają oddzielne powiadomienie i zaproszenie na Dionizje. Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona w internecie (m.in. www.mbpostroleka.pl) oraz w mediach po 1 sierpnia 2014 r.
12. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Dionizji. W przeciwnym razie zostanie ona - w porozumieniu z jury - rozdysponowana na pozostałych laureatów Konkursu.
13. Uczestnicy zaproszeni na Dionizje pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają nocleg i częściowe wyżywienie.
14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac.
15. Autor zgłaszając prace na Konkurs jednoznacznie akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.
16. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Bliższe informacje o KONKURSIE: nr tel. 29 764-21-51, e-mail: smalinowska@mbpostroleka.pl
ORGANIZATORZY:
 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce,
 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK i KSIĄŻKI w Ostrołęce,
 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI

przy wsparciu samorządów Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji