Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki \"O ZŁOTE CYGARO WILHELMA\"

data dodania: 2014-03-12

data zakończenia: 2014-06-21

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W CZERWIONCE - LESZCZYNACH
zaprasza do wzięcia udziału
w
XVIII Międzynarodowym Konkursie Poetyckim
\"O ZŁOTE CYGARO WILHELMA\"

W siedzibie CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNYM przy ul. 3 Maja 36 A mieści się biuro informacyjne konkursu udzielające wszelkich informacji osobom zainteresowanym.
Termin nadsyłania prac upływa 21 czerwca 2014 roku.

Cele Konkursu:
1. Promocja polskiej poezji współczesnej.
2. Stworzenie możliwości spotkania twórców, wzajemnego się poznania .
3. Konfrontacja poglądów i twórczości, doskonalenie warsztatu poetyckiego,
inspirowanie aktywności kulturotwórczej.
4. Pielęgnowanie pamięci o patronie konkursu oraz promowanie na świecie
jego dorobku pisarskiego.

REGULAMIN XVIII MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU POETYCKIEGO \"O ZŁOTE CYGARO WILHELMA\"

Międzynarodowy Konkurs Poetycki \"O Złote Cygaro Wilhelma\", organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ma charakter konkursowo-turniejowy
w cyklu corocznym.

1. Dopuszcza się do udziału autorów bez względu na wiek, narodowość, kraj zamieszkania, przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych przed debiutem oraz po debiucie.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech wierszy w języku polskim w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem (pseudonimem). W załączonej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca 2014 roku.

Adres: Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
PL, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36A

Adres strony internetowej: www.mokcl.pl

E - mail: organizacyjny@mokcl.pl

Informacja: tel.: (32) 431 16 34, 431 89 55, fax: (32)770 27 49- Sylwia Wolnik (tel. wewn. 16), Marek Śliwa (tel. wewn. 19)

3. Organizatorzy powiadomią uczestników konkursu o nominacji do finału na początku września. Finał odbędzie się 19 września 2014 roku.
4. Nominowani mają obowiązek osobiście zaprezentować nadesłane na konkurs utwory przed jury i publicznością.
5. Po prezentacji utworów przez finalistów jury określi kolejność i wysokość nagród oraz wyróżnień. Każdy z finalistów zostanie uhonorowany finansowo. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Pula nagród wynosi 4 500,00 pln.

6. Utwory świadczące o tożsamości śląskiej będą kandydować do osobistej nagrody
prof. Grażyny Barbary Szewczyk - córki pisarza (nagroda pieniężna).
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatorów do prezentacji i publikacji tekstów nagrodzonych lub wyróżnionych bez dodatkowej zgody i bez honorarium.
8. Zgłoszenie utworu/utworów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu.
9. Dopuszczalne są w tekstach wyrażenia i określenia mocne, ostre, a nawet brutalne, ale nie będą akceptowane utwory o charakterze wulgarnym, obscenicznym, antyhumanitarnym i propagujące rasizm.
10. Autorzy wyrażają zgodę na archiwizację swoich danych osobowych oraz nadesłanych zestawów wierszy.
11. Organizator zapewnia finalistom zwrot kosztów podróży najtańszym środkiem komunikacji na terenie Rzeczypospolitej.Nota biograficzna o patronie konkursu:

WILHELM SZEWCZYK (1916 - 1991) - śląski pisarz, poeta i publicysta. urodził się w Czuchowie, dzisiejszej dzielnicy Czerwionki-Leszczyn. W swej twórczości skupiał się przede wszystkim na problematyce lokalnej, stawiając w jej centrum życie i etos śląskiego robotnika. Do jego najbardziej znanych utworów należą:
- poematy: \"Noc\", \"Hanys\", \"Poemat górniczy\",
- powieści: \"Kleszcze\", \"Czarne słońce\", \"Wyprzedaż samotności\",
- zbiory esejów: \"Syndrom śląski\", \"Z dymkiem cygara\".
Jako redaktor naczelny społeczno-kulturalnych tygodników: \"Odra\", \"Przemiany\", \"Poglądy\" w znacznym stopniu przyczynił się do promowania twórczości rodzimych autorów. Odegrał wielką rolę w kształtowaniu literackiego oblicza Śląska.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji