Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Wojewódzki Konkurs Poetycki

data dodania: 2014-04-02

data zakończenia: 2014-04-28

Regulamin wojewódzkiego konkursu poetyckiego

Organizator:
Gimnazjum nr 2 w Głogowie

Współpraca:
Miejska Biblioteka Publiczna
Głogowskie Stowarzyszenie Literackie

Cele konkursu:
–pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności
twórczej w dziedzinie poezji,
–promocja i propagowanie talentów literackich,
–promocja kultury języka polskiego.


Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs adresowany jest do mieszkańców Dolnego
Śląska. Przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

a) młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna
b) dorośli

2.Organizator oczekuje na zestawy prac poetyckich
– w ilości od trzech do pięciu wierszy.
Tematyka utworów może być dowolna. Wiersze nie
powinny być wcześniej nagradzane oraz
publikowane.

3.Prace konkursowe, w trzech egzemplarzach, w
formie wydruku komputerowego , muszą
być opatrzone godłem słownym, a w dołączonej
kopercie - oznaczonej tym samym godłem
- powinny znajdować się dane dotyczące autora
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy,
miejscowość, kategoria, a w przypadku młodzieży
także szkoła, klasa oraz nazwisko opiekuna).

4.Teksty konkursowe należy przesłać do dnia 28
kwietnia 2014 r. na adres:

Gimnazjum nr 2 im.Ireny Sendler w Głogowie
plac Mieszka I 22
67-200 Głogów

z dopiskiem : BIBLIOTEKA

5.Organizator nie zwraca przesłanych tekstów.

6.Zgłoszenie wierszy jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż są to prace własne . Autor,
nadsyłając prace na konkurs, zgadza się na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania konkursowego oraz publikację
wierszy.

7.Jury, powołane przez organizatora dokona oceny
nadesłanych prac, wyłoni laureatów i
zadecyduje o przyznaniu nagród. Wytypuje również
utwory do zamieszczenia w okolicznościowym
bezpłatnym wydawnictwie.

8.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania
wszystkich nadesłanych utworów w prasie
regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez
honorariów autorskich.

9.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju na
stronie internetowej Gimnazjum nr 2
www.gim2glogow.pl ,

10.Nagrody zostaną wręczone podczas
okolicznościowego wieczoru poetycko –
muzycznego. O terminie uroczystości laureaci
zostaną powiadomieni osobiście.
Organizator nie zwraca kosztów podróży.


Informacje na temat konkursu:

tel. 695 424 016
728 965 580

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji