Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O Jabłko Damiany"

data dodania: 2014-04-15

data zakończenia: 2014-08-31

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI "O Jabłko Damiany"

REGULAMIN

• Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy, kto ukończył 18 lat i nadeśle pięć wierszy w trzech egzemplarzach.
• Wyklucza się udział laureatów trzech pierwszych miejsc poprzednich edycji konkursu.

• Nadesłanie prac oznacza jednocześnie zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamy kolejnych edycji konkursu.
• Nadesłane wiersze muszą być podzielone na trzy komplety (po 5 wierszy) i spięte zszywaczem biurowym. Wiersze nie spełniające powyższych wymogów technicznych nie będą rozpatrywane przez jury.


• Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 31 sierpnia 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).

• Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.

• Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy . Godłem nie może być znak graficzny. Każdy z uczestników zobowiązany jest również do przesłania informacji o zgodzie na wykorzystanie przez organizatora jego danych osobowych.


• Wiersze należy nadsyłać na adres:
Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w BIAŁYM BORZE
ul. TAMKA 3
78-425 BIAŁY BÓR
Na kopercie należy umieścić dopisek "O Jabłko Damiany".

- Prace konkursowe rozpatrzy profesjonalne jury powołane przez organizatora.
- Jury wyłoni laureatów trzech nagród głównych :
• I nagroda - 1000 zł + statuetka „ Jabłko Damiany”
II nagroda- 700zł + statuetka „ Jabłko Damiany”
III nagroda- 500zł + statuetka „ Jabłko Damiany”
oraz
Nagrody dla poety z Pomorza Środkowego („poeta regionu”) - 300 zł ( w tym przypadku należy na kopercie oprócz dopisku „O Jabłko Damiany” dopisać literę „P”) .Jury zastrzega sobie inny podział nagród bez podania przyczyn.

Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną rozdysponowane według uznania organizatora.

• Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o imprezie finałowej zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów.

• Laureaci konkursu zostaną w terminie do 25 września 2014 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Data imprezy finałowej zostanie podana w terminie późniejszym. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Istnieje możliwość odpłatnego noclegu z soboty na niedzielę.
• Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Szczecineckiego w ramach realizacji zadań publicznych w 2014 roku.

• We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy kontaktować się z MGOK w Białym Borze tel. 94 3739466, fax 94 3739120
e-mail: bck@ bck-bialybor.pl
Oficjalna wersja regulaminu będzie zamieszczona na stronie http:// bck-bialybor.pl

Impreza finałowa odbędzie się 4 października 2014 roku.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji