Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I OGÓLNOPOLSKI TYKOCIŃSKI KONKURS POETYCKI „O SZABLĘ HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO”

data dodania: 2014-04-28

data zakończenia: 2014-06-15

I OGÓLNOPOLSKI TYKOCIŃSKI KONKURS POETYCKI
„O SZABLĘ HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej.

2. Kontakt z organizatorem: (85) 718 17 19, http://tykocin.com.pl/centrumkultury/ ; https://www.facebook.com/centrumkultury.tykocin/


3. Zgłoszenia z dopiskiem „SZABLA HETMANA” słać na adres:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej ul. Złota 2 16-080 TYKOCIN

4. Termin nadsyłania prac: 15 czerwiec 2014r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie dorocznej XV Tradycyjnej Biesiady Miodowej 24.08. 2014r.

6. Odbiór nagród tylko osobiście.

7. Nagrodzeni zostaną poinformowani o tym fakcie mailem lub telefonicznie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

9. Nagrody: I-m-ce – Szabla Hetmana Stefana Czarnieckiego (replika) + 1000zł; II-m-ce 700 zł; III-m-ce 400 zł;

10. Przewidziano Nagrodę Specjalną - „Antałek Tykocińskiego Miodu” - za utwór poetycki nawiązujący do polskiej tradycji biesiadnej.

KWESTIE FORMALNE

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział twórcy zrzeszeni jak i niezrzeszeni piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

2. Tykocin jest miastem o wyjątkowo bogatej historii wkomponowanej w dzieje Rzeczpospolitej, stąd preferowana tematyka wierszy zawierać się winna w przestrzeni znaczeń „tradycja, historia, patriotyzm”.

3. Dodatkową kategorią jest konkurs o Nagrodę Burmistrza Tykocina na małą poetycką formę literacką (fraszka, limeryk, pamflet, panegiryk etc.) w temacie „Tykocin”.

4. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy rozumiany jako 3 wiersze dla każdej z kategorii w formie wydruków – nie przekraczających 3 stron formatu A4 (w każdej kategorii) – standartowego wymiaru dokumentu tekstowego.

5. Zestawy wierszy należy przesłać w 4 kopiach.

6. Przesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach (tzn. nie drukowane w formie papierowej, nie publikowane w Internecie. Dopuszcza się publikację na prywatnej stronie lub blogu autora, ewentualnie na liście mailingowej, forum – w celach dyskusyjnych, jako przykład twórczości).

7. Autorzy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na nieodpłatna publikację w periodykach pokonkursowych.

KWESTIE TECHNICZNE

1. Na konkurs należy wysłać wiersze oraz zaklejoną kopertę opatrzoną godłem z danymi: imię i nazwisko autora wierszy, wiek, adres, numer telefonu oraz e-mail.

2. Wiersze należy przesyłać w formatach edytowalnych: .doc, .docx, .odt lub .rtf .

3. Organizator zapewnia nocleg i zwrot kosztów podróży (w granicach RP) – za bilety II kl. pociąg pospieszny.

4. Zapytania o ewentualne szczegóły, nie pomieszczone w Regulaminie prosimy kierować na adresy: tykocin@op.pl i
centrumkultury.tykocin@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji