Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem” im. Mieczysława Czychowskiego (wyniki)

data dodania: 2014-05-21

data zakończenia: 2014-07-30

WYNIKI KONKURSU

Jury XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "MALOWANIE SŁOWEM" im. Mieczysława Czychowskiego obradujące w składzie: Bohdan Zadura – Redaktor Naczelny „Twórczości”, Andrzej Dębkowski - Redaktor Naczelny „Gazety Kulturalnej” oraz Krystyna Mazur- przedstawicielka organizatora (SAPiK w Szczecinku) po rozpatrzeniu 2190 utworów nadesłanych przez 356 autorów w tym: w kategorii I (wiersze o tematyce dowolnej)1320 utworów nadesłanych przez 269 autorów, w kategorii II (wiersze o tematyce adresowanej do dzieci w wieku przedszkolnym) 870 utworów nadesłanych przez 87 autorów
przyznało w kategorii I :
Nominacje do Nagrody Głównej Burmistrza Miasta Szczecinek:
– godło – Warta: Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej
– godło – Minus: Agnieszka Marek z Bielska Białej
– godło – Substancja wycofana z obiegu: Rafał Baron z Gadńska
– godło – Głuptas: Katarzyna Zychla z Sieniawy Żarskiej

Nominacje do Nagrody Starosty Powiatu Szczecineckiego:
– godło – Lekiko: Bartosz Konstrat z Warszawy
– godło – Pacyfistka: Małgorzata Januszewska z Częstochowy
– godło – Ardencik: Mariusz Jagiełło z Warszawy
– godło – Czarna kawa: Anna Maria Wierzchucka z Warszawy

POETA REGIONU. Nominacje do nagrody Posła na Sejm RP:
– godło – Zmora: Jadwiga Żonko ze Szczecinka
– godło – Omega: Edyta Wysocka z Miastka
– godło – Agadir: Piotr Piątek z Kołobrzegu

Ponadto jury postanowiło:
- równorzędne wyróżnienia I stopnia otrzymają nominowani do Nagrody Głównej poza Nagrodą Burmistrza Miasta Szczecinek;
- pozostałe nominacje poza Nagrodą Starosty i Nagrodą Poeta Regionu, otrzymują równorzędne wyróżnienia uhonorowane drukiem w almanachu pokonkursowym.

W kategorii II ( wiersze dla dzieci) :
Nagrodę Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
otrzymują:
I miejsce – godło Pan Miś: Arkadiusz Łakomiak z Olsztyna
II miejsce – godło Sapelek: Anna Gotkiewicz z Warszawy
III miejsce – godło Małpa w kąpieli: Paweł Podlipniak z Radomia

wyróżnienia uhonorowane drukiem w almanachu pokonkursowym:
– godło Jaworowy Ludek – Leonard Jaworski ze Szczecinka
– godło Ciocia Lala – Karolina Kuźmierkiewicz z Torunia
– godło Bobo – Justyna Czernicka ze Starego Targu


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Fundatorzy nagród spośród nominowanych w swoich kategoriach wybrali:

I/ Agnieszkę Marek z Bielska Białej, która otrzymuje
Nagrodę Główną - Burmistrza Miasta Szczecinek: Jerzego Hardie – Douglasa;

II/ Bartosza Konstrat z Warszawy, który otrzymuje
Nagrodę Starosty Powiatu Szczecineckiego – Krzysztofa Lisa;

III/ Jadwigę Żonko ze Szczecinka, która otrzymuje
tytuł: Poeta Regionu w 2014/2015 r.
Nagroda Posła na Sejm RP - Wiesława Suchowiejko.--------------------------------------------


ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
PATRONAT MEDIALNY:
„Gazeta Kulturalna”

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.
1. Autor wierszy powinien mieć ukończone 15 lat.
2. Jury, powołane przez organizatora, będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były publikowane
w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w konkursach ogólnopolskich.
3. Zgłoszenie tekstów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych tekstów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

4. Organizator przewiduje dwie odrębne kategorie:
I – wiersze o tematyce dowolnej: od 3 do 5 wierszy w 3 egzemplarzach.
Kopertę oznaczamy cyfrą I.
II – wiersze o tematyce adresowanej specjalnie do dzieci w wieku przedszkolnym.
W tej kategorii należy przysłać zestaw od 5 do 15 wierszy w trzech egzemplarzach. Kopertę oznaczamy cyfrą II.
Autor może wziąć udział w obu kategoriach.
5. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.07.2014 r. ( liczy się data stempla pocztowego).
6. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych),
a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "konkurs poetycki" oraz kategorię.
7. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach pokonkursowych
i reklamie konkursu jednocześnie .


8. NAGRODY
W KATEGORII I:
* Nagroda Główna Burmistrza Miasta Szczecinek
Jerzego Hardie – Douglasa: 1.500 zł.
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego
Krzysztofa Lisa: 1000 zł.
* Poeta Regionu. Nagroda Posła na Sejm RP
Wiesława Suchowiejko: 500 zł.
* Trzy równorzędne wyróżnienia: po 500 zł.

W KATEGORII II ( wiersze dla dzieci):
* Nagroda Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Adama Wyszomirskiego:
* I miejsce: 500 zł.
* II miejsce: 300 zł.
* III miejsce: 200 zł.
* Trzy wyróżnienia drukiem w pokonkursowym almanachu dla dzieci.

9.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
w terminie do 20 sierpnia 2014 r. Autorzy wierszy nagrodzonych zostaną zaproszeni na Galę Finałową oraz poproszeni o przysłanie wersji elektronicznej (celem zamieszczenia
w almanachach pokonkursowych).
10.Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.
Nagroda nieodebrana, nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych imprez literackich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
11.Uczestnicy zaproszeni na Galę Finałową przyjeżdżają na własny koszt. Koszty noclegu pokrywa organizator.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych laureatów w wydawnictwach pokonkursowych i mediach.
13. Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane.
14. W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w:
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 0 94 712-83-02,
strona internetowa: www.sapik.pl (konkursy),
www.opalszczecinek.wix.com/opal ( konkursy)
oraz u sekretarza konkursu:
Krystyny Mazur e-mail: k.mazur@sapik.pl

Zestaw prac konkursowych wysyłamy na adres organizatora:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78 – 400 Szczecinek

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji