Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs poetycki im. Anny German "Idę wpatrzona w horyzont..." (wyniki)

data dodania: 2014-05-22

data zakończenia: 2014-08-25

Finał II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Anny German “... Idę wpatrzona w horyzont...”

Zapraszamy na rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im.
Anny German - Idę wpatrzona w horyzont.
Spośród 600 wierszy, nadesłanych z różnych zakątków świata, Jury w składzie:
Jolanta Pytel, Janusz Koniusz, Halina Maszner, wybrało 3 laureatów i 3
wyróżnionych.
W tym dniu odbędzie się również premiera tomiku, w którym znajdą się wybrane
wiersze z tej edycji konkursu.
Spotkanie uświetni recital zespołu wokalnego Tonika Nataszy Smirnowej.
Serdecznie zapraszamy
22 listopada br., Hydro(za)gadka, godz. 18.00
wstęp wolny
Zielonogórski Ośrodek Kultury
ul. Festiwalowa 3
Pozdrawiam
Alicja Roszkowska - Cieślińska


-------------------------------------------


Konkurs poetycki im. Anny German \"Idę wpatrzona w horyzont...\"

Rusza druga edycja konkursu im. Anny German, patronki zielonogórskiego
amfiteatru. Poetki, poeci, wielbiciele Jej talentu, chwytajcie za długopisy
i do dzieła!
W roku 2014 konkurs przebiegać będzie pod hasłem zaczerpniętym ze śpiewanej
przez Nią piosenki pt. „Jest taka droga”:

“...Idę wpatrzona w horyzont
który się cofa przede mną...”

Organizatorami konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym, są: Zielonogórski
Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów z Zielonej Góry.
Oczekujemy od uczestników nadsyłania wierszy utrzymanych w poetyce frazy
zaczerpniętej z tej właśnie piosenki, bez narzucania Autorom jakichkolwiek
sugestii odnośnie interpretacji treści hasła.

A oto warunki uczestnictwa:

REGULAMIN

1. Każdy Autor może przesłać 1 zestaw składający się z 3 wierszy w języku
polskim, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych
konkursach. Zestaw wierszy należy opatrzyć godłem, a w osobnej kopercie,
opatrzonej tym samym godłem, należy podać imię, nazwisko, dokładny adres,
adres e-mailowy i numer telefonu Autora. Konkurs adresowany jest do osób,
które ukończyły 16 lat. (Godłem musi być zestaw liter lub cyfr, nie może być
nim znak graficzny).
2. Każdy zestaw powinien być przysłany w 3 egzemplarzach (maszynopis,
rękopis, wydruk komputerowy, mile widziane dołączenie CD z nagraniem treści
w programie Word).
3.Wiersze oceni Jury, składające się z 3 specjalistów w dziedzinie
literatury.
4.Prace należy przesłać na adres:
Zielonogórski Ośrodek Kultury 65-520 Zielona Góra, ul. Festiwalowa 3 z
dopiskiem “Konkurs im. Anny German - \"Idę wpatrzona w horyzont....” w
terminie do 25 sierpnia 2014 roku. O dacie nadesłania pracy decyduje data
stempla pocztowego.
5. Wyniki ogłoszone zostaną w czasie biesiady literacko-muzycznej w
listopadzie 2014 roku podczas Jesiennych Spotkań Kulturalnych AUTUNALIA
2014. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatorów o godzinie i miejscu
imprezy drogą e-mailową lub telefonicznie.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Ponadto Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i
wyróżnionych utworów, a także utworów, które ze względu na walory
artystyczne, chociaż nie nagrodzone, kwalifikują się do zamieszczenia w
wydawnictwie pokonkursowym.
7.Organizatorzy konkursu przyznają laureatom nagrody pieniężne. Decyzje
jury, oceniającego wiersze przysłane na konkurs, są ostateczne.
8. Przystępując do konkursu Autorzy wyrażają zgodę na publikowanie i
przetwarzanie danych osobowych w publikacjach i podczas ogłaszania wyników
oraz do przyjęcia wszelkich zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas biesiady
literacko-muzycznej. Nagroda nieodebrana osobiście staje się nagrodą
honorową, a gratyfikacja pieniężna zasili fundusz wydawniczy Organizatorów.

Podczas imprezy finałowej zostanie zorganizowany koncert muzyczny,
klimatycznie nawiązujący do twórczości Patronki konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkich poetów zrzeszonych
jak i niezrzeszonych, debiutantów jak i tych, którzy nie raz wychodzili
zwycięsko z potyczek poetyckich organizowanych przez inne
środowiska.Przyślijcie nam Wasze wiersze, jurorzy przeczytają je wnikliwie
i wybiorą spośród nich te, które najbardziej przemówią do ich serc,
wyobraźni i wrażliwości.

pozdrawiam
Alicja Roszkowska - Cieślińska

Zielonogórski Ośrodek Kultury
dział animacji i upowszechniania kultury
alicja@zok.com.pl
68 451 10 02

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji